(S) LCP*

LCP (Link Control Protocol)

Testuje, konfiguruje oraz nawiązuje połączenie protokołu PPP. W pierwszym etapie przed nawiązaniem komunikacji, urządzenia wysyłają wiadomości LCP w celu zbadania tożsamości sąsiedniego rutera a tym samym sprawdzenia czy mogą one nawiązać ze sobą połączenie. Proces weryfikacji wiadomości LCP dotyczy ustawień limitów związanych z dopuszczalną wielkością pakietu czy występujących w nim błędów. Po zaakceptowaniu odebranej wiadomości LCP połączenie PPP może być nawiązane.

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz