(S) Formatowanie tabeli

Formatowanie tabeli

 • border-collapse: Opcja; – Określa wielkość przerwy pomiędzy poszczególnymi komórkami tabeli.
  • collapse – Obramowanie komórek będzie scalone.
  • separate – Obramowanie komórek będzie rozdzielone.
  • inherit – Obramowanie komórek będzie dziedziczone od rodzica.
 • text-align: left / center/ right / justify; – Określa ułożenie tekstu w komórce w poziomie.
 • vertical-align: top / middle / bottom; – Określa ułożenie tekstu w komórce w pionie.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 2 lipca 2021

  […] Dekorowanie tabeli za pomocą CSS zostało opisane w artykule Formatowanie tabeli. […]

Dodaj komentarz