(S) Filter

Filter

Opis Filter

  • filter(Function, Iterable) – Zwraca obiekt zawierający listę przefiltrowanych elementów Iterable, przez wskazaną funkcję (Function). Szczegółowy opis znajduje się na stronie Filter.

Przykłady


>>> one = ['a', 'b', 'd', 'e', 'i', 'j', 'o', "e"]
>>> filtr = ["a" ,"e"]
>>> list(filter(lambda x: x in filtr, one))
['a', 'e', 'e']
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 2 sierpnia 2021

    […] filter() – Szczegółowy opis znajduje się na stronie Filter. […]

Dodaj komentarz