(S) FIB

FIB (Forwarding Information Base)

Tablica FIB (Forwarding Information Base) stanowi odwzorowanie zawartości tablicy routingu, pomijające niektóre informację w niej zawarte, a będące nieistotne z punktu widzenia tablicy FIB.
 • Tablica FIB (Forwarding Information Base) dzięki wsparciu fizycznych komponentów (Hardware TCAM), umożliwia szybkie przekierowywanie nadchodzących pakietów bez udziału procesora CPU. Stanowi jedną z dwóch głównych tablic funkcji Cisco CEF, współpracując z tablicą sąsiedztwa (Adjacency Table). W przeciwieństwie do tablicy routingu, tablica FIB nie przechowuje wszystkich informacji o posiadanych trasach routingu. Dane z jej punktu widzenia nieistotne, stanowią informację umożliwiające urządzeniu jak i protokołom routingu dynamicznego, określanie najlepszej trasy względem sieci docelowej (Przykład takich informacji jest. Dystans Administracyjny (Administrative Distance), Metryka (Metric) czy oznaczanie tras (Tag)).
 • Tablica FIB zawiera następujące informacje, dotyczące zapisanych w niej tras routingu:
  • Adres sieci / Pojedynczy adres IP (Prefix).
  • Maskę sieci (Network Mask).
  • Adres następnego przeskoku (Next hop address).
  • Interfejs wychodzący (Outgoing Interface)
Budowa przełącznika warstwy trzeciej / rutera wspierającego funkcje CEF
 • Funkcja Cisco CEF wykorzystuje w procesie routingu dwa bloki funkcyjne. Pierwszy silnik warstwy trzeciej (Layer 3 engine) defa-kto stanowiący serce urządzenia, przetwarza informacje uzyskane za pomocą routingu statycznego jak i dynamicznego, generując na ich podstawie zawartość tablicy routingu. Następnie dane te są przenoszone do tablicy FIB (Forwarding Information Base) stanowiącej drugi blok funkcyjny (Layer 3 Forwarding Engine). Dzięki temu zabiegowi SE (Switch Engine) zyskuje możliwość szybkiego przetwarzania nadchodzącego ruchu sieciowego.
 • Za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w topologii sieciowej (Następuje zmiana adresu IP tudzież adresu MAC następnego przeskoku), zmianie ulega zawartość tablicy routingu, co automatycznie wymusza aktualizację danych zawartych w tablicy FIB.
 • Tablica FIB przechowuje trasy dotarcia do sieci, zacząwszy od najbardziej dokładnych wpisów (np. 10.1.1.1/24) po te mniej szczegółowe (np. 10.1.0.0/16), wraz z adresem IP następnego przeskoku. Zawartość tablicy można wyświetlić za pomocą komendy [show ip cef vlan vlan-ID].

Ważne komendy SHOW dotyczące tablicy FIB

# show process cpu | include IP Input

Wyświetla ilość procesów routingu bezpośrednio obciążających procesor CPU.

# show ip cef

Wyświetla zawartość tablicy FIB. Trasy opisane jako „Receive” są przetwarzane przez procesor CPU.

# show ip cef adjacency interfejs-wychodzący adres-IP-następnego-przeskoku detail

Wyświetla sieci docelowe, osiągalne za pomocą kombinacji wskazanego interfejsu wyjściowego jak i adresu następnego przeskoku.

# show adjacency interfejs detail

Wyświetla zawartość tablicy „Adjacency Table”. Docelowy oraz źródłowy adres MAC, wraz z kodem określającym protokół IPv4 (0800) jest podany w jednym ciągu znaków.

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz