(S) FC

FC (Feasibility Condition)

 • Jest to warunek dotyczący wyboru trasy zapasowej, prowadzącej do sieci docelowej (Feasible Successor). Jeżeli wartość Reported Distance rozpatrywanego połączenia zapasowego (Feasible Successor), będzie mniejsza niż obecna wartość Feasible Distance trasy głównej Successor. Trasa ta zostanie uznana za trasę zapasową (Feasible Successor).

Nazewnictwo protokołu EIGRP

# show ip eigrp topology all-links
EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(3.3.3.3)
Codes: P – Passive, A – Active, U – Update, Q – Query, R – Reply, r – reply Status, s – sia Status
P 192.168.100.0/24, 1 successors, FD is 130816, serno 272
        via 10.0.0.1 (130816/128256), GigabitEthernet0/4
        via 172.16.33.2 (27008000/128256), Tunnel1
        via 10.0.0.13 (131072/130816), GigabitEthernet0/1
P 10.0.0.8/30, 2 successors, FD is 3072, serno 91
        via 10.0.0.1 (3072/2816), GigabitEthernet0/4
        via 10.0.0.13 (3072/2816), GigabitEthernet0/1
        via 172.16.33.2 (26880256/2816), Tunnel1
P 192.168.0.0/16, 1 successors, FD is 131072, serno 241
        via 10.0.0.22 (131072/130816), GigabitEthernet0/3
        via 172.16.33.2 (27008768/131328), Tunnel1
        via 10.0.0.18 (133120/128256), GigabitEthernet0/2
P 5.5.5.5/32, 1 successors, FD is 130816, serno 89
        via 10.0.0.22 (130816/128256), GigabitEthernet0/3
        via 172.16.33.2 (27008512/131072), Tunnel1
P 10.0.0.24/30, 1 successors, FD is 3072, serno 88
        via 10.0.0.22 (3072/2816), GigabitEthernet0/3
        via 172.16.33.2 (26880768/3328), Tunnel1

 • Successor
 • Feasible Successor
 • Nonsuccessor
 • Feasible Distance
 • Reaported Distance
 • Computed Distance

Protokół EIGRP wykorzystuje następujące pojęcia

 • Successor – Trasa z najmniejszą wartością metryki, stanowiąca następny przeskok (Next-hop) w drodze do sieci docelowej. Trasa ta znajduje się w zarówno tablicy topologii jak i tablicy routingu.
 • FS (Feasible Successor) – Trasa zapasowa prowadząca do sieci docelowej, spełniającej warunek FC (Feasibility Condition). Widoczna w wydruku komendy [show ip eigrp topology].
 • Nonsuccessor – Trasa zapasowa prowadzącą do sieci docelowej, nie spełniającą warunków FC (Feasibility Condition). Nie jest widoczna w wydruku komendy [show ip eigrp topology] a za pomocą komendy [show ip eigrp topology all-links].
 • FD (Feasible Distance) – Najniższa wartość metryki, dotarcia do sieci docelowej.
 • RD (Reaported Distance) lub AD (Advertised Distance) – Wartość metryki FD, względem sąsiedniego urządzenia.
 • CD (Computed Distance) – Wartość metryki FD, względem lokalnego urządzenia (Computed Distance = Reaported Distance + koszt połączenia pomiędzy ruterem a sąsiadem).
 • FC (Feasibility Condition) – Warunek dotyczący wyboru trasy zapasowej, prowadzącej do sieci docelowej (Feasible Successor). Wartość Reported Distance rozpatrywanego połączenia zapasowego Feasible Successor, musi być mniejsza niż obecna wartość Feasible Distance trasy głównej Successor.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz