(S) Error messages

Error messages

 • Wartość error message umożliwia skonstruowanie własnych wiadomości wyświetlanych w przypadku:
  • null – Podania wartości null, w polu które na to nie zezwala.
  • blank – Podania wartości pustej, w polu które na to nie zezwala.
  • invalid – Podania wartości nie spełniającej warunków (Np. Int w CharField)
  • invalid_choice
  • unique – Podania wartości nie unikalnej, w polu które musi być unikalne.
  • unique_for_date – Podania wartości nie unikalnej, w polu które musi być unikalne.
Django models.py:

class Tag(models.Model):
  # Validators:
  color_validator = ColorValidator()
  # Model values:
  name = models.CharField(max_length=32, blank=False, unique=True)
  color = models.CharField(
    max_length=8,
    blank=True,
    null=True,
    error_messages={
      'null': "Message",
      'blank': "Message",
      'invalid': "Message",
    },
  )
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 15 października 2021

  […] error_messages=Dict – Przyjmuje słownik zawierający wiadomości wyświetlane w przypadku zajścia określonego zdarzenia związanego z danym polem (Np. dodatkowy opis czy zła wartość). Opis wykorzystania w artykule Error messages. […]

Dodaj komentarz