(S) Distribution Layer

Warstwa dystrybucji (Building Distribution)

 • Warstwa dystrybucji zwana jest inaczej AKA (Aggregation Block).
 • Warstwa dystrybucji łączy ze sobą wszystkie urządzenia warstwy dostępowej, umożliwiając im komunikację z rdzeniem sieci. Dzięki wykorzystaniu wydajnych przełączników L3 współpracuje zarówno z protokołami warstwy drugiej (ARP, STP) jak i warstwy trzeciej (Routing-iem, nadmiarowością osiągniętą za pomocą protokołów FHRP czy listami dostępu ACL). Ponadto warstwa ta charakteryzuje się następującymi cechami:
  • Połączeniami nadmiarowymi pomiędzy poszczególnymi przełącznikami znajdującymi się w warstwie dystrybucji (Aggregation).
  • Nadmiarowymi połączeniami zarówno z warstwą wyższą (Core) jak i niższą (Access) (Redundancy).
  • Zasadami bezpieczeństwa np. listami ACL czy filtrowaniem pakietów (ACLs).
  • Wysoką wydajność routingu (High Layer 3 Throughput).
  • Podziałem sieci L2 / L3 (Boundary between L2 and L3).
  • Funkcjami wspierającymi zasady QoS (QoS function).
  • Sumaryzacją tras routingu (Route Summarization).
  • Redundancją protokołu FHRP (FHRP Redundancy).
  • Równoważonym obciążeniem (Load Balancing).
  • Aktywną funkcją SSO (SSO).
Warstwa dystrybucji stanowi granice pomiędzy siecią L3 a domenami rozgłoszeni-owymi L2.
Warstwa dystrybucji jest zbudowana w topologii częściowej siatki (Partial mesh topology).
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 29 lipca 2020

  […] Warstwa dystrybucji (Distribution Layer). […]

Dodaj komentarz