(S) Class Attributes

Class Attributes

  • Atrybuty klasy to atrybuty stanowiące własność samej klasy. Są udostępniane wszystkim instancjom danej klasy, związku z tym posiadają tę samą wartość względem każdej z nich. Atrybuty klas powinny być definiowane poza Metodami klasy, zwykle na górze tuż pod nagłówkiem klasy.
Przykładowe użycie zmiennej Class Attributes:

# Definicja nowej klasy:
class NewClass:

	# Zmienna Class Attributes:
	class_attributes = 0

        # Metoda specjalna Init, wykonywana na samym początku, po inicjacji nowej instancji.
	def __init__(self, device_dict):
		self.ip_address = device_dict["IP_Address"]
		self.login = device_dict["Login"]
		self.password = device_dict["Password"]
		NewClass.class_attributes += 1 # Edycja zmiennej Class Attributes:

if __name__ == '__main__':
	device_dict = {
		"192.168.64.151":{
			"IP_Address":"192.168.64.151",
			"Login":"rkkr",
			"Password":"!Cisco123"
		},
		"192.168.64.152":{
			"IP_Address":"192.168.64.151",
			"Login":"rkkr",
			"Password":"!Cisco123"
		}
	}

	# Aktywacja dwóch instancji clasy NewClass:
	rk1 = NewClass(device_dict["192.168.64.151"])
	rk2 = NewClass(device_dict["192.168.64.152"])

	# Wyświetlenie zmiennej Class Attributes:
	print(NewClass.class_attributes) # Wynik = 2
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 5 maja 2020

    […] Link do przykładowego użycia zmiennej Class Attributes […]

Dodaj komentarz