(S) Argument Domyślny

Argument Domyślny

Przykład argumentu domyślnego:

def nazwa_funkcji(parametr_1, parametr_2="Wartość domyślna"):
    
    # Jeżeli funkcja zostanie wywołana z jednym argumentem, drugi zyska wartość domyślną.
    print(parametr_1, parametr_2)

nazwa_funkcji("argument-funkcji")
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 25 maja 2020

    […] Argument domyślny. […]

Dodaj komentarz