(S) __repr__(self)

__repr(self)__

 • __repr__(self) – Zwraca własną reprezentację instancji klasy.
Przykładowe zastosowanie metody magicznej:

class NetDevice:

	# Zmienna Class Attributes:
	device_count = 0

    # Metoda specjalna Init, wykonywana na samym początku, po inicjacji nowej instancji.
	def __init__(self, device_dict):
		self.ip_address = device_dict["IP_Address"]
		self.login = device_dict["Login"]
		self.password = device_dict["Password"]
		NetDevice.device_count += 1

	def __repr__(self):
		return f"Device IP address: {self.ip_address}"

if __name__ == '__main__':
	device_dict = {
		"192.168.64.151":{
			"IP_Address":"192.168.64.151",
			"Login":"rkkr",
			"Password":"!Cisco123"
		},
		"192.168.64.152":{
			"IP_Address":"192.168.64.151",
			"Login":"rkkr",
			"Password":"!Cisco123"
		}
	}

    # Stworzenie nowej instancji klasy NetDevice:
    rk1 = NetDevice(device_dict["192.168.64.151"])

	print(rk1) # Odwołanie do instancji zwróci: Device IP address: 192.168.64.151
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 5 maja 2020

  […] __repr__(self) – Zwraca własną reprezentację instancji klasy. […]

Dodaj komentarz