(S) 802.1Q

Ramka 802.1Q

Standardowa ramka Ethernet-owa

Standardowa ramka Ethernet-owa
  • Preambuła (Preamble) – Ciąg bitów tworzący łatwo rozpoznawalny wzorzec naprzemiennych zer i jedynek o długości 7 bajtów. Pomaga wykryć zbliżające się do interfejsu ramki oraz określić przerwy czasowe w nadawaniu sygnału.
  • Start Frame Delimiter (SFD) – Rozpoczyna ramkę Ethernet-ową oddzielając ją od preambuły następującym ciągiem bitów 10101011.
  • Docelowy oraz źródłowy adres MAC (Destination, Source) – Zawiera docelowy DST oraz źródłowy SRC 48-bitowy adres MAC nazywany adresem „Łącza Danych”, „adresem sprzętowym” bądź „fizycznym”.
  • Typ (Type) – Określa dane stanowiące użyteczną część pakietu, identyfikując np. protokół IP wartością 0x0800 czy protokół ARP wartością 0x0806. Pierwotnym zastosowaniem tego pola było zdefiniowanie maksymalnego rozmiaru ramki, co wprowadzić może pewną dwuznaczność w rozumieniu jej wartości. Na szczęście dopuszczalna maksymalna wielkość ramki zgodnie ze standardem 802.3 wynosi 1518 bajtów dzięki temu wiemy, że wartość większa od tej liczby nie oznacza długości ramki a jej typ.
  • Frame Check Sequence (FCS) – Trzydziestodwubitowa suma kontrola, zapisana w postaci cyklicznego kodu nadmiaru CRC (Cyclic Redundancy Check). Zapewnia integralność danych podczas transmisji, dzięki czemu utrata bądź zmiana pojedynczego bitu prowadzi do zmiany wartości kodu CRC wyliczonego przez odbiorcę, oznaczając daną ramkę jako wadliwą, i nie przydatną do dalszej retransmisji, funkcja ta nazywa się Error Detection (Należy przy tym pamiętać, że nie jest to funkcja Error Recovery, która potrafi poinformować nadawcę o potrzebie retransmisji danej ramki).
  • LLC (Logical Link Control) – Umożliwia wymianę danych pomiędzy warstwami wyższymi a niższymi.

Ramka 802.1Q

Porównanie standardowej ramki Ethernet-owej do ramki 802.1Q
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz