(S) DDN

DDN (DOTTED-DECIMAL NOTATION)

Sposób zapisu czterech liczb dziesiętnych z zakresu od 0 do 255, oddzielonych od siebie kropkami. Przykładowym zastosowaniem zapisu „kropkowo-dziesiętnego” są adresy IPv4.

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz