(Lx) Konfiguracja ustawień sieciowych*

Podstawowe ustawienia sieciowe

Konfiguracja sieci przy użyciu pliku tekstowego

Server:/$ sudo nano /etc/network/interfaces

Przechodzi do pliku zawierającego konfiguracje kart sieciowych:
* auto interfejs – Określa jakiego interfejsu będzie dotyczyła poniższa konfiguracja.
* iface interfejs inet {static / dhcp} – Umożliwią skonfigurowanie adresu statycznego bądź protokołu DHCP.
* address adres-IP-serwera
* netmask maska
* network adres-IP-sieci
* gateway adres-IP-bramy
* dns-nameservers adres-IP-DNS-u

Server:/$ sudo ifdown interfejs

Wyłącza interfejs w celu restart ustawień sieciowych.

Server:/$ sudo ifup interfejs

Ponownie włącza interfejs.

Tworzenie trasy statycznej

Server:/$ sudo ip route add adres-IP/prefix via adres-IP-następnego-skoku dev interfejs

Tworzy statyczny wpis w tablicy routingu serwera.

Server:/$ route –n

Wyświetla zawartość tablicy routingu serwera.

Konfiguracja serwera VIRL

Czyszczenie konfiguracji domyślnej

VIRL:/$ sudo ip link set interfejs down

VIRL:/$ sudo ip link set lo down

Konfiguracja statycznego adresu IP

VIRL:/$ sudo ifconfig interfejs adres-IP netmask maska-sieci

VIRL:/$ sudo ifconfig interfejs broadcast 255.255.255.255

VIRL:/$ sudo ifconfig interfejs

VIRL:/$ sudo ip route add default via adres-IP-bramy-domyślnej

VIRL:/$ sudo route add default gw adres-IP-bramy-domyślnej

Konfiguracja dynamicznego adresu IP

VIRL:/$ sudo ifconfig interfejs dynamic

Pozostałe tematy związane z systemem Linux

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz