(NS) Pytania słówka

Pytania słówka

Zbiór słówek pytających na W

 • Wo?Gdzie? (Wo wohnst?)
 • Was?Co? (Was ist das?)
 • Wie?Jak? (Wie heißt du? / Wie alt bist du?)
 • Wer?Kto? (Wer bist du?)
 • Wem?Komu? ()
 • Wassen?Czyj? / Czyja? / Czyje? ()
 • Womit?Czym? ()
 • Wann?Kiedy? (Wenn wir beginnen?)
 • Warum?Dlaczego? (Warum machen Sie das?)
 • Welche?Który? (Welche Sprachen sprichst du?)
 • Worüber?O czym? ()
 • Woher?Skąd? (Woher kommst du?)
 • Wohin?Dokąd? ()
 • Wie viel?Ile? (Niepoliczalne) (Wie viel es kostet?)
 • Wie viele?Ile? (Policzalne)

Pozostale temety zwiazane ze slownictwem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz