Konfiguracja serwera DHCP

Konfiguracja serwera DHCP (Ubuntu)

Instalacja serwera DHCP

Server:~# sudo apt-get update
Server:~# sudo apt-get install isc-dhcp-server

Aktualizuje system Linux / Instaluje serwer DHCP.

Konfiguracja ustawień globalnych

Server:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Przechodzi do pliku konfiguracyjnego, serwera DHCP.

option domain-name “nazwa-serwera-DHCP”;
option domain-name-servers adres1, adres2;
default-lease-time czas;
max-lease-time czas;

Server:~# /etc/default/isc-dhcp-server*

Przechodzi do kolejnego pliku konfiguracyjnego, serwera DHCP.

INTERFACES=”Interfejs1 interfejs2

Określa na jakich interfejsach sieciowych będzie działać serwer DHCP. Domyślnie serwer DHCP będzie działał na wszystkich interfejsach sieciowych.

Konfiguracja nowej puli DHCP

Server:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Przechodzi do pliku konfiguracyjnego, serwera DHCP.

subnet sieć netmask maska {
 range adres-początkowy adres-końcowy;
 option routers adres-bramy-domyślnej;
 option broadcast-address adres-rozgłoszeniowy;
 option domain-name-servers adres1, adres2;}

Server:~# service isc-dhcp-server restart

Resetuje serwer DHCP. Czynność ta jest wymagana po skonfigurowaniu nowej puli.

Server:~# netstat -pl | grep dhcpd

Wyświetla

Konfiguracja interfejsu sieciowego

Server:~# ifconfig ethID adres-IP netmask maska-sieci

Określa adres IP oraz maskę, wskazanego interfejsu sieciowego.

Server:~# ifconfig ethID broadcast adres-rozgłoszeniowy

Określa adres rozgłoszeniowy, wskazanego interfejsu sieciowego.

Server:~# ip route add default via adres-IP-bramy-domyślnej

Określa adres bramy domyślnej.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz