(KL) Lab nr1

Topologia zadania

Topologia sieciowa laboratorium nr 1

Opis zadania

 1. Skonfiguruj funkcje Frame Relay Switching na ruterze ISP.
 2. Skonfiguruj połączenia Frame Relay na ruterach (LODZ, KRAKOW, POZNAN oraz HQ-WAW).
 3. Skonfiguruj wszystkie adresy IP oraz protokołu routingu dynamicznego.
  1. Skonfiguruj dodatkowe interfejsy Loopback.
   1. LODZ – 1.1.1.1 255.255.255.255.
   2. KRAKOW – 2.2.2.2 255.255.255.255.
   3. POZNAN – 3.3.3.3 255.255.255.255.
   4. HQ-WAW – 4.4.4.4 255.255.255.255.
 4. Skonfiguruj protokół OSPF oraz EIGRP:
  1. Protokół OSPF ma rozgłaszać sieci z maską 24.
 5. Skonfiguruj rozgłaszanie zsumaryzowanych tras routingu na ruterach (LODZ, KRAKOW oraz HQ-WAW).
 6. Skonfiguruj redystrybucję protokołu EIGRP do OSPF:
  1. Sieć 192.168.0.0/22 powinna być tagowana numerem 1.
  2. Sieć 192.168.4.0/22 powinna być tagowana numerem 2.
  3. Sieć 192.168.8.0/22 powinna być tagowana numerem 3.
 7. Skonfiguruj redystrybucję protokołu OSPF do EIGRP:
  1. Sieć 192.168.100.0/24 nie powinna być rozgłaszana.
 8. Wszystkie relacje sąsiedztwo powinny być zabezpieczone.
 9. Logi?
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz