(TK) Zarządzanie systemem JunOs*

Zarządzanie systemem JunOs

Zagadnienia wstępne

Prompt systemu JunOs

  • % – Tryb systemu Linux (Free BSD).
  • > (Operational Mode) – Tryb operacji (Dostęp do komend Show).
  • # (Configuration Mode) – Tryb konfiguracji (Dostęp do zmiany konfiguracji urządzenia).

Tryb konfiguracji systemu JunOs

Domyślnie komendy set, delete nie wnoszą zmian w systemie JunOs, do momentu przekazania zmian Commit.
  • Configure – Tryb konfiguracji współdzielonej, w którym wszyscy obecnie zalogowani użytkownicy, pracują nad tą samą zmianą (Candidate Configuration). Po wykonaniu komendy [commit] wykonane zostaną zmiany wszystkich użytkowników.
  • Configure Private – Tryb konfiguracji prywatnej, w której użytkownik pracuje nad własną zmianą ustawień. Po wykonaniu komendy [commit] wykonane zostaną jedynie zmiany dokonane przez danego użytkownika.
  • Configure Exclusive – Tryb konfiguracji ekskluzywnej, w której jedynie jeden użytkownik może znajdować się w trybie konfiguracji. Próba przejścia innego użytkownika do trybu konfiguracji w tym samym czasie, zwróci błąd.
  • Configure Dynamic
  • Configure Batch

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.
  • Zmiany wprowadzane w trybie konfiguracji (Configuration) są wykonywane na kopi obecnie działającej konfiguracji, zwanej (Candidate Configuration). Komenda [Commit] przenosi dokonane zmiany do aktywnej konfiguracji (Active Configuration).
  • System JunOs przechowuje do 49 kopi poprzednich konfiguracji. Aktywna konfiguracja (Active Configuration) jest oznaczana numerem „0”. Wykonanie komendy [commit] utworzy nową kopie pliku konfiguracyjnego z numerem „1”.

Xxx

rkkr@vMX>

Xxx

rkkr@vMX>

Xxx

rkkr@vMX>

Xxx

rkkr@vMX>

Xxx

Juniper podstawy JunOs

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz