(K) Zarządzanie zdalne HTTP / HTTPS

Zarządzanie zdalne HTTP / HTTPS

Xxx

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> show system services

Wyświetla konfigurację zdalnego zarządzania systemem JunOs.

[edit] rkkr@vMX> edit system services web-management

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Xxx

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem JunOs

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz