(K) Routing statyczny*

Routing statyczny

Xxx

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> edit routing-options static

Przechodzi do poziomu konfiguracji tras statycznych.

[routing-options static] rkkr@vMX> set route adres-IP/prefix next-hop adres-IP(Adres następnego przeskoku) []

Tworzy nową trasę statyczną, z wskazanym adresem następnego przeskoku.

[routing-options static] rkkr@vMX> set route adres-IP/prefix reject

Tworzy nową trasę statyczną, której ruch zostanie porzucony (Reject). System JunOs prześle wiadomość ICMP Unreachable do urządzenia źródłowego.

[routing-options static] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[routing-options static] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Xxx

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Xxx

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Pozostałe tematy związane z warstwą trzecią

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz