(K) Podstawowe komendy CLI*

Podstawowe komendy CLI

JunOs a Linux

rkkr@vMX> start shell

Aktywuje konsolę systemu Linux (FreeBSD) (Komenda [exit] wychodzi z konsoli systemu Linux).

rkkr@vMX> show system processes extensive

Wyświetla aktywne procesy systemu JunOs.

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> show file list

Wyświetla dostępne pliki w systemie (JunOs).

[edit] rkkr@vMX> run file show nazwa-pliku

Wyświetla zawartość wskazanego pliku.

Poruszanie się po systemie

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> top

Przechodzi do głównego menu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> top komenda-CLI

Wykonuje wskazaną komendę z głównego poziomu, konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> up [poziom(liczba)]

Przechodzi o jeden poziom wyżej, w konfiguracji systemu JunOs. Opcjonalna pod-komenda (poziom) określa ilość poziomów do przeskoczenia.

Konfiguracja interfejsów

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> replace pattern wzorzec with nowy-wzorzec

Zamienia część konfiguracji posiadającej podany wzorzec, na nową zmodyfikowaną wersję (Nowy wzorzec). Przykładowa komenda [replace pattern 100.12.5 with 100.12.1] wydana w trybie konfiguracji interfejsów sieciowych (edit interfaces). Zamieni adresy spełniające podany wzorzec, na nowe zgodne z nowym wzorcem.

[edit] rkkr@vMX> copy interfejs to interfejs

Kopiuje konfiguracje wybranego interfejsu sieciowego, na drugi interfejs sieciowy.

Komendy Show

rkkr@vMX> Xxx

Xxx

rkkr@vMX> Xxx

Xxx

rkkr@vMX> Xxx

Xxx

rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Komendy Show w systemie JunOs

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> edit interfaces interfejs

Przechodzi do trybu konfiguracji, wybranego interfejsu sieciowego.

[edit interfaces ge-0/0/0] rkkr@vMX> show

Wyświetla konfigurację obecnie edytowanego interfejsu sieciowego.

[edit interfaces ge-0/0/0] rkkr@vMX> show | display set

Wyświetla konfigurację obecnie edytowanego interfejsu sieciowego, w formie komend systemu JunOs (Wyświetlone komendy CLI, tworzone są w odniesieniu do głównego trybu konfiguracji systemu JunOs).

[edit interfaces ge-0/0/0] rkkr@vMX> show | display set relative

Wyświetla konfigurację obecnie edytowanego interfejsu sieciowego, w formie komend systemu JunOs (Wyświetlone komendy CLI, tworzone są w odniesieniu do obecnie edytowanego trybu konfiguracji systemu JunOs).

Juniper podstawy JunOs

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 17 sierpnia 2020

    […] Podstawowe komendy CLI […]

Dodaj komentarz