(K) Konfiguracja protokołu SNMP*

Konfiguracja protokołu SNMP

Podstawowa konfiguracja protokołu SNMP

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> edit snmp

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu SNMP.

[edit snmp] rkkr@vMX> set name „Nazwa urządzenia

Określa nazwę konfigurowanego urządzenia, względem protokołu SNMP.

[edit snmp] rkkr@vMX> set description „Opis urządzenia

Określa opis konfigurowanego urządzenia, względem protokołu SNMP.

[edit snmp] rkkr@vMX> set location „Lokalizacja urządzenia

Określa fizyczną lokalizację konfigurowanego urządzenia, względem protokołu SNMP.

[edit snmp] rkkr@vMX> set contact „Dane kontaktowe

Określa dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za konfigurowane urządzenie, względem protokołu SNMP.

[edit snmp] rkkr@vMX> set community nazwa-grupy-community authorization {read-only / read-write}

Określa nazwę grupy Community, do której przynależeć będzie konfigurowane urządzenie. Wraz z poziomem dostępu (read-only / read-write).

Konfiguracja listy dostępu

[edit] rkkr@vMX> edit snmp

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu SNMP.

[edit snmp client-list nazwa-listy] rkkr@vMX> edit client-list nazwa-listy

Przechodzi do poziomu konfiguracji wskazanej listy dostępu, umożliwiającej zarządzanie protokołem SNMP.

[edit snmp client-list nazwa-listy] rkkr@vMX> set adres-IP

Dodaje nowy adres IP do listy, umożliwiającej zarządzanie protokołem SNMP.

[edit snmp client-list nazwa-listy] rkkr@vMX> up

Cofa się do poprzedniego poziomu konfiguracji protokołu SNMP.

[edit snmp] rkkr@vMX> set community nazwa-grupy-community client-list-name nazwa-listy

Przypisuje wskazaną listę dostępu, do wskazanej grupy Community.

Konfiguracja listy trtap

[edit] rkkr@vMX> edit snmp

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu SNMP.

[edit snmp] rkkr@vMX> edit trap-group nazwa-grupy

Przechodzi do poziomu konfiguracji wskazanej grupy trap.

[edit snmp trap-group nazwa-grupy] rkkr@vMX> set version {v2 / v2}

Określa wykorzystywaną wersję protokołu SNMP (W wiadomościach Trap).

[edit snmp trap-group nazwa-grupy] rkkr@vMX> set destination-port port

Określa port docelowy dla wiadomości Trap.

[edit snmp trap-group nazwa-grupy] rkkr@vMX> set targets adres-IP

Określa docelowy adres IP dla wiadomości Trap.

[edit snmp trap-group nazwa-grupy] rkkr@vMX> set categories {routing / link /}

Określa kategorie względem których, będą generowane wiadomości Trap.

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem JunOs

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz