(K) Konfiguracja interfejsów sieciowych*

Konfiguracja interfejsów sieciowych

Interfejsy sieciowe w systemie JunOs

 • IFD (Interface Device) – Fizyczny interfejs sieciowy np. ge-0/0/0, umożliwiający skonfigurowanie wartości MTU czy „Speed limit”.
 • IFL (Interface Logical) – Logiczny pod-interfejs sieciowy (Unit) np. ge-0/0/0.1, umożliwiający skonfigurowanie tagowania 802.1Q (Każdy interfejs fizyczny IFD musi posiadać przynajmniej jeden pod-interfejs logiczny IFL).
 • IFF (Interface Family) – Rodzina protokołów warstwy trzeciej np. IPv4 czy IPv6 (Każdy interfejs logiczny IFL musi posiadać przypisaną do siebie przynajmniej jedną rodzinę IFF).
 • IFA (Interface Address) – Adres warstwy trzeciej np. 192.168.1.1.

Rodzaje interfejsów sieciowych

 • fpx1, fpx2, vme – Interfejsy sieciowe umożliwiające zdalne zarządzanie systemem JunOs (Management Interfaces).
 • me0, fpx0, bme – Interfejsy sieciowe wewnętrznego przełącznika / wewnętrznych przełączników.
 • Network – Fizyczne interfejsy sieciowe:
  • Ethernet (fe, ge, xe, et).
  • Sonet (so).
  • ATM (at).
  • Services (pime, pimd, sp-, gre).
 • Lopback

Konfiguracja interfejsów

Tworzenie szablonów (Groups)

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> edit groups nazwa-grupy

Przechodzi do trybu edycji wskazanej grupy.

[edit groups nazwa-grupy] rkkr@vMX> edit interfaces <wzorzec>

Przechodzi do trybu edycji interfejsów sieciowych, odpowiadających wskazanemu wzorcu.
Przykładowy wzorzec wygląda następująco: <ge-*>.

[edit groups nazwa-grupy interfaces wzorzec] rkkr@vMX> set komenda-CLI

Przypisuje do wskazanego wzorca interfejsów sieciowych, podaną komendę.

[edit] rkkr@vMX> set apply-groups nazwa-grupy

Aktywuje wskazaną grupę, względem określonych w grupie interfejsów sieciowych.

[edit] rkkr@vMX> show interfaces | display inheritance

Wyświetla konfigurację interfejsów sieciowych, wraz z zmianami dokonanymi przez aktywne grupy.

Kopiowanie konfiguracji pomiędzy interfejsami

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> replace „pattern” wzorzec with „nowy-wzorzec

Zamienia część konfiguracji posiadającej podany wzorzec, na nową zmodyfikowaną wersję (Nowy wzorzec). Przykładowa komenda [replace pattern 100.12.5 with 100.12.1] wydana w trybie konfiguracji interfejsów sieciowych (edit interfaces). Zamieni adresy spełniające podany wzorzec, na nowe zgodne z nowym wzorcem.

[edit] rkkr@vMX> copy interfejs to interfejs

Kopiuje konfiguracje wybranego interfejsu sieciowego, na drugi interfejs sieciowy.

Xxx

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> xxx

xxx

[edit] rkkr@vMX> xxx

xxx

[edit] rkkr@vMX> xxx

xxx

[edit] rkkr@vMX> xxx

xxx

Juniper podstawy JunOs

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz