(K) Konfiguracja funkcji archiwizacji*

Konfiguracja funkcji archiwizacji

Podstawowa konfiguracja funkcji archiwizacji

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> edit system archival configuration

Przechodzi do poziomu konfiguracji funkcji archiwizacji.

[edit system archival configuration] rkkr@vMX> set {routing-instance / transfer-interval interwał / transfer-on-commit}

Określa okresowość w przesyłaniu kopi zapasowej konfiguracji, na serwer zewnętrzny.

[edit system archival configuration] rkkr@vMX> set ftp://użytkownik@host:ścieżka-url password hasło;

Określa metodę przesyłu konfiguracji systemu JunOs, na serwer zewnętrzny.

[edit system archival configuration] rkkr@vMX> set scp://użytkownik@host:<port>ścieżka-url password hasło;

Określa metodę przesyłu konfiguracji systemu JunOs, na serwer zewnętrzny.

[edit system archival configuration] rkkr@vMX> set http://użytkownik@host: ścieżka-url password hasło;

Określa metodę przesyłu konfiguracji systemu JunOs, na serwer zewnętrzny.

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem JunOs

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz