Category: Zarządzanie systemem IOS

1

(K) Linux w systemie IOS*

Linux w systemie IOS Unix-owe komendy w systemie Cisco IOS Komenda grep # man grep Wyświetla szczegółowe informacje na temat komendy grep. # show komenda-show | grep -i fraza Wyświetla zawartość wiersza zawierającego podaną frazę (Case insensitive). Inne komendy Linux-owe...

0

(K) Zarządzanie poprzez Management port*

Zarządzanie poprzez Management port Podstawowa konfiguracja interfejsu sieciowego (Management Prot) # show vrf detail Mgmt-intf Wyświetla konfigurację sieci zarządzanej (Management VRF). # show ip route vrf Mgmt-intf Wyświetla tablicę routingu względem sieci zarządzanej (Management VRF). (config)# ip route vrf Mgmt-intf...

0

(K) Instalacja systemu IOS-XE*

Instalacja systemu IOS-XE Wstęp teoretyczny do instalacji systemu IOS-XE Bundle Mode VS Install / Package Mode Weryfikacja obecnej instalacji # show version Wyświetla informacje o obecnie działającej wersji systemu IOS-XE. # show boot Wyświetla jaki obraz sytemu IOS-XE zostanie załadowany...

0

(K) Protokół SCP*

Konfiguracja protokołu SCP SSH Copy Protocol (config)# crypto key generate rsa {usage-keys modulus 360-4096 / ENTER 360-4069} Generuje klucz rsa, o długości od 360 do 4096 bitów (Aby aktywować protokół SSH w wersji drugiej, należy wygenerować klucz RSA o minimalnej...

0

(K) Protokół FTP*

Konfiguracja protokołu FTP File Transfer Protocol (config)# ip ftp username nazwa-użytkownika Tworzy nowego użytkownika protokołu FTP. (config)# ip ftp password hasło Określa hasło przypisane do użytkownika protokołu FTP. Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

0

(K) Zarządzanie zdalne SSH^

Konfiguracja linii zdalnej (SSH) Połączenie zdalne SSH (config)# hostname nazwa-urządzenia Zmienia nazwę urządzenia (Opcja wymagana przy generowaniu klucza SSH). (config)# ip domain-name nazwa-domeny Zmienia nazwę domeny (Opcja wymagana przy generowaniu klucza SSH). (config)# username login [algorithm-type {md5 / sha256 /...

0

(K) Zarządzanie zdalne Telnet^

Konfiguracja linii zdalnej (Telnet) Połączenie zdalne telnet (config)# line vty 0-924 4-924(Zakres konfigurowanych linii VTY) Przechodzi do poziomu konfiguracji linii zdalnej. (config-line)# login local Umożliwia logowanie do linii zdalnej za pomocą lokalnej bazy użytkowników. (config-line)# transport input telnet Aktywuje protokół...

0

(K) Zarządzanie konsolowe^

Konfiguracja linii dostępowej Połączenie konsolowe Domyślne ustawienia konsoli: 9600 bitów na sekundę [speed 0-4294967295]. 8-bit ASCII. No parity bits. No hardware flow control. 1 stop bit. Konfiguracja prędkości transmisji danych konsoli (config)# line console 0 Przechodzi do poziomu konfiguracji konsoli...

0

(K) Instalacja systemu IOS*

Przesyłanie obrazu IOS Przesyłanie obrazu IOS (FTP) Konfiguracja FTP server (config)# Xxx Xxx (config)# Xxx Xxx (config)# Xxx Xxx (config)# Xxx Xxx Konfiguracja FTP client (config)# Xxx Xxx (config)# Xxx Xxx (config)# Xxx Xxx (config)# Xxx Xxx Przesyłanie obrazu IOS...

0

(TK) Przywracanie systemu IOS*

Przywracanie systemu IOS Proces uruchamiania urządzenia Cisco Urządzenie rozpoczyna proces wykrywania oraz testowania swoich komponentów POST (Power-On Self-Test). Urządzenie przegrywa program bootstrap z pamięci ROM do pamięci RAM, po czym go uruchamia. Program Bootstrap decyduję jaki obraz systemu IOS załadować...

0

(TK) Zarządzanie systemem Cisco IOS**

Zarządzanie systemem IOS Pamięć w systemie IOS Rodzaje pamięci RAM (Random Access Memory) – Pamięć ulotna, przechowująca następujące elementy systemu IOS: Obraz działającego systemu IOS. Obecnie działającą konfiguracją systemu IOS (running-config). Tablicę routingu oraz odwzorowania adresów (ARP). Bufor pamięci. Flash...