Category: SPAN – Switched Port Analyzer

0

(K) Konfiguracja funkcji SPAN (Nexus)*

Konfiguracja funkcji SPAN (Nexus) Konfiguracja funkcji Local SPAN Konfiguracja interfejsu źródłowego (config)# interface {interface interfejs(zakres interfejsów) / interface vlan vlan-ID(zakres sieci VLAN)} Przechodzi do poziomu konfiguracji wskazanego interfejsu sieciowego / interfejsu wirtualnego VLAN. (config-if)# switchport monitor Przenosi konfigurowany interfejs sieciowy...

0

(K) Konfiguracja funkcji ERSPAN*

Konfiguracja funkcji ERSPAN Konfiguracja funkcji ERSPAN Etap pierwszy – Konfiguracja sesji źródłowej (config)# monitor session numer-sesji type erspan-source Rozpoczyna konfigurację nowej źródłowej sesji ERSPAN. (config-mon-erspan-src)# source interface interfejs [rx / tx / both](both) Określa źródłowy interfejs sesji ERSPAN. (config-mon-erspan-src)# destination...

0

(K) Konfiguracja funkcji RSPAN*

Konfiguracja funkcji RSPAN Konfiguracja funkcji Remote SPAN Etap pierwszy – Konfiguracja sesji źródłowej (config)# vlan vlan-ID Tworzy sieć VLAN, służącą do przenoszenia przechwyconego ruchu sieciowego (RSPAN VLAN). (config-vlan)# remote-span Określa funkcję VLAN-u, jako sieci przenoszącej przechwycony ruch sieciowy (RSPAN). (config)#...

0

(K) Konfiguracja funkcji SPAN*

Konfiguracja funkcji SPAN Konfiguracja funkcji SPAN Konfiguracja funkcji Local SPAN (config)# monitor session numer-sesji source {interface interfejs(zakres interfejsów) / vlan vlan-ID(zakres sieci VLAN) / cpu} [rx / tx / both](both) Określa interfejsy lub sieci VLAN, których ruch sieciowy będzie kopiowany...

0

(Ts) Troubleshooting protokołu SPAN*

Troubleshooting protokołu SPAN Wykorzystanie interfejsów sieciowych Funkcję portu źródłowego (Source Port) mogą pełnić Interfejsy fizyczne (FastEthernet, GigabitEthernet …). Interfejsy wirtualne (Etherchannel). Monitorowanie pojedynczego interfejsu fizycznego (Należącego do grupy EtherChannel) nie jest możliwe. Konfiguracja sesji SPAN winna być dokonywana względem interfejsu...