Category: AAA – Authentication, Authorization and Accounting

0

(TK) Protokół 802.1x*

Protokół 802.1x Teoria protokołu 802.1x Protokół 802.1X Protokół 802.1X umożliwia przeprowadzenie autentykacji użytkowników końcowych za pomocą funkcji EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LANs). Funkcja ta wymusza przeprowadzenie procesu autoryzacji podłączonego urządzenia poprzez autentykację użytkownika za pomocą loginu i hasła. W...