Category: Zarządzanie siecią

0

(K) LatencyMonitoring (Nexus3500X/3548)*

LatencyMonitoring (Nexus3500X/3548) Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx (config)# hardware profile latency monitor xxx (config)# hardware profile latency monitor sampling 1-30(3) xxx (config)# hardware profile latency monitor threshold-avg 500 xxx (config)# hardware profile latency monitor threshold-max 700 xxx # show hardware...

0

(K) Konfiguracja protokołu IP SLA (UDP-JITTER)*

Konfiguracja protokołu IP SLA (UDP-JITTER) Konfiguracja reguły IP SLA (UDP-JITTER) Podstawowa konfiguracja reguły IP SLA (UDP-JITTER) „IP SLA Source” (config)# ip sla SLA-ID Tworzy nową instancję protokołu IP SLA. (config-sla)# udp-jitter {docelowa-nazwa-hosta / docelowy-adres-IP} docelowy-port-UDP source-ip {źródłowa-nazwa-hosta / źródłowy-adres-IP} [opcje]...

0

(K) Konfiguracja funkcji SPAN (Nexus)*

Konfiguracja funkcji SPAN (Nexus) Konfiguracja funkcji Local SPAN Konfiguracja interfejsu źródłowego (config)# interface {interface interfejs(zakres interfejsów) / interface vlan vlan-ID(zakres sieci VLAN)} Przechodzi do poziomu konfiguracji wskazanego interfejsu sieciowego / interfejsu wirtualnego VLAN. (config-if)# switchport monitor Przenosi konfigurowany interfejs sieciowy...

0

(K) Konfiguracja funkcji ERSPAN*

Konfiguracja funkcji ERSPAN Konfiguracja funkcji ERSPAN Etap pierwszy – Konfiguracja sesji źródłowej (config)# monitor session numer-sesji type erspan-source Rozpoczyna konfigurację nowej źródłowej sesji ERSPAN. (config-mon-erspan-src)# source interface interfejs [rx / tx / both](both) Określa źródłowy interfejs sesji ERSPAN. (config-mon-erspan-src)# destination...

0

(K) Konfiguracja funkcji RSPAN*

Konfiguracja funkcji RSPAN Konfiguracja funkcji Remote SPAN Etap pierwszy – Konfiguracja sesji źródłowej (config)# vlan vlan-ID Tworzy sieć VLAN, służącą do przenoszenia przechwyconego ruchu sieciowego (RSPAN VLAN). (config-vlan)# remote-span Określa funkcję VLAN-u, jako sieci przenoszącej przechwycony ruch sieciowy (RSPAN). (config)#...

0

(TK) Protokół 802.1x*

Protokół 802.1x Teoria protokołu 802.1x Protokół 802.1X Protokół 802.1X umożliwia przeprowadzenie autentykacji użytkowników końcowych za pomocą funkcji EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LANs). Funkcja ta wymusza przeprowadzenie procesu autoryzacji podłączonego urządzenia poprzez autentykację użytkownika za pomocą loginu i hasła. W...

1

(K) Linux w systemie IOS*

Linux w systemie IOS Unix-owe komendy w systemie Cisco IOS Komenda grep # man grep Wyświetla szczegółowe informacje na temat komendy grep. # show komenda-show | grep -i fraza Wyświetla zawartość wiersza zawierającego podaną frazę (Case insensitive). Inne komendy Linux-owe...

0

(K) Zarządzanie poprzez Management port*

Zarządzanie poprzez Management port Podstawowa konfiguracja interfejsu sieciowego (Management Prot) # show vrf detail Mgmt-intf Wyświetla konfigurację sieci zarządzanej (Management VRF). # show ip route vrf Mgmt-intf Wyświetla tablicę routingu względem sieci zarządzanej (Management VRF). (config)# ip route vrf Mgmt-intf...

0

(T) Teoria protokołu SNMP*

Wprowadzenie do protokołu SNMP Podstawowe zagadnienia dotyczące protokołu SNMP Agent SNMP – Oprogramowanie działające na przełączniku bądź innym urządzeniu sieciowym. Zbierające oraz przechowujące informacje zebrane na temat konfiguracji oraz statusu lokalnego urządzenia. Manager SNMP – Urządzenie zbierające informacje, od wszystkich...