Category: Protokół IPv6

0

(K) Konfiguracja protokołu NPTv6*

Konfiguracja protokołu NPTv6 Konfiguracja NPTv6 względem interfejsu LAN (config)# ipv6 unicast-routing Aktywuje funkcję routingu dla protokołu IPv6. (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (LAN). (config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego. (config-if)#...

0

(K) Konfiguracja protokołu NAT64*

Konfiguracja protokołu NAT64 Konfiguracja interfejsu IPv6 (config)# ipv6 unicast-routing Aktywuje funkcję routingu względem protokołu IPv6. (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (IPv6). (config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego. (config-if)# nat64 enable...

0

(Ts) Troubleshooting protokołu IPv6*

Troubleshooting protokołu IPv6 Szukanie błędów względem urządzenia końcowego, Które powinno: Być w tej samej sieci IPv6 co skonfigurowana brama domyślna. Używać tej samej długości prefiksu (Prefix Length) co skonfigurowana brama domyślna. Używać adresu unicast-owego lokalnego rutera jako adresu swojej bramy domyślnej....

0

(TK) Konfiguracja list ACL IPv6*

Konfiguracja list ACL IPv6 Wstęp teoretyczny Rodzaje list ACLv6 IPv6 Traffic Filtering, filtruje ruch sieciowy: Przechodzący przez konfigurowane urządzenie. Na poziomie interfejsów sieciowych. Z wsparciem tagowania list ACL. IPv6 Access Classes, filtruje ruch sieciowy: Kierowany na konfigurowane urządzenie. Wygenerowany przez...

0

(TK) Konfiguracja routing-u IPv6**

Podstawy routingu protokołu IPv6 Aby adresacja IPv6 znalazła się a tablicy routingu należy: Aktywować funkcję routingu względem protokołu IPv6, za pomocą komendy [ipv6 unicast-routing]. Przypisać do konfigurowanego interfejsu sieciowego adres IPv6. Ruter tworzy wpis do tablicy routingu na podstawie adresacji...

0

(K) Statyczne przydzielanie adresów IPv6**

Konfiguracja adresów IPv6 (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego. (config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length Przypisuje adres IPv6 do konfigurowanego interfejsu sieciowego. (config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length eui-64 Przypisuje adres IPv6 wygenerowany na podstawie adresacji EUI-64. (config-if)# ipv6 address...

0

(TK) Konfiguracja tuneli IPv6*

Wstęp teoretyczny Dynamiczny tunel GRE IPv6 over IPv4 (6to4) Dynamicznie nawiązywanie tuneli GRE (IPv6 over IPv4), umożliwia nawiązanie połączenia point-to-multipoint, traktowanego jako sieci NBMA (Virtual Nonbroadcast Multiaccess)(Zwykłe tunele GRE nawiązuje połączenie point-to-point). Tunele GRE 6to4 charakteryzują następujące cechy: Docelowy adres...

0

(T) Teoria Prefix Delegation Options**

Wstęp do metody Prefix Delegation Options Prefix Delegation umożliwia przyznanie adresu IPv6 urządzeniom końcowym, podłączonym do domowego rutera SOHO (Small office Home office), przez dostawcę usług Internetowych ISP. Dzięki tej metodzie ruter SOHO stanowić będzie urządzenie pośredniczące w procesie przyznawania...

0

(T) Teoria protokołu DHCPv6**

Wstęp do protokołu DHCPv6 Zagadnienia związane z protokołem DHCPv6 DHCPv6 Client – Urządzenie inicjujące proces przydzielania adresu IPv6, oraz innych informacji rozgłaszanych przez serwer DHCPv6 (Takich jak adres serwera DNS czy nazwa domenowa). DHCPv6 Server – Serwer DHCP odpowiadający na...