Category: Podstawy routingu

0

(K) Konfiguracja routing-u statycznego*

Konfiguracja routing-u statycznego Wstęp teoretyczny Trasy statyczne można podzielić na trzy następujące rodzaje: Bezpośrednio przylegające trasy statyczne (Directly Attached Static Routes). Rekurencyjne trasy statyczne (Recursive Static Routes). W pełni określone trasy statyczne (Fully Specified Static Routes). Zalety routingu statycznego Routing...

0

(TK) Wstęp do routingu**

Wstęp do routingu Dynamic routing protocol – Zestaw zasad, wiadomości oraz algorytmów wykorzystywanych przez router do wykrywania nowych  sieci, jak i tras do nich prowadzących. Poprzez poszukiwanie nowych oraz analizowanie istniejących tras routingu w celu określenia jednej najlepszej trasy względem...

0

(T) Protokoły routingu dynamicznego**

Protokoły routingu dynamicznego Zagadnienia związane z routing-iem Zagadnienia związane z routing-iem Routing Protocol – Zestaw zasad, wiadomości oraz algorytmów wykorzystywanych przez router do wykrywania nowych  sieci, jak i tras do nich prowadzących. Poprzez poszukiwanie nowych oraz analizowanie istniejących tras routingu...

0

(TK) Budowa rutera”

Budowa rutera Podział funkcji rutera Warstwa Management Plane – Nadzoruje proces zarządzania systemem Cisco IOS, za pomocą protokołu SSH, Telnet, HTTP czy HTTPS. Umożliwiając zdalną kontrolę oraz monitoring urządzenia, jak i jego systemu. Warstwa Control Plane – Nadzoruje proces wymiany...