Category: Warstwa Trzecia modelu OSI

0

(K) Konfiguracja routing-u statycznego*

Konfiguracja routing-u statycznego Wstęp teoretyczny Trasy statyczne można podzielić na trzy następujące rodzaje: Bezpośrednio przylegające trasy statyczne (Directly Attached Static Routes). Rekurencyjne trasy statyczne (Recursive Static Routes). W pełni określone trasy statyczne (Fully Specified Static Routes). Zalety routingu statycznego Routing...

0

(K) Konfiguracja protokołu NPTv6*

Konfiguracja protokołu NPTv6 Konfiguracja NPTv6 względem interfejsu LAN (config)# ipv6 unicast-routing Aktywuje funkcję routingu dla protokołu IPv6. (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (LAN). (config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego. (config-if)#...

0

(K) Konfiguracja Object Group-y*

Object-Grupy Konfiguracja Object Group-y Object-Group Network (config)# object-group network nazwa-grupy Przechodzi do poziomu konfiguracji Object-grupy (Network). (config-network-group)# descryption opis-grupy Dodaje opis do konfigurowanej Object-grupy. (config-network-group)# host {adres-IP / nazwa-DNS} Określa pojedynczy adres IP / nazwę DNS, której dotyczyć będzie wskazana...

0

(K) Konfiguracja protokołu NAT64*

Konfiguracja protokołu NAT64 Konfiguracja interfejsu IPv6 (config)# ipv6 unicast-routing Aktywuje funkcję routingu względem protokołu IPv6. (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (IPv6). (config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego. (config-if)# nat64 enable...

0

(T) Uwierzytelnianie protokołów Routingu**

Uwierzytelnianie protokołów Routingu Wstęp teoretyczny do uwierzytelniania protokołów routingu Metody uwierzytelniania Protokoły routingu dynamicznego, mogą wysyłać wiadomości uwierzytelniane za pomocą hasła zapisanego w postaci czystego tekstu bądź zahaszowanej wartości. W przypadku opcji drugiej, wykorzystywany jest algorytm SHA bądź MD5. Zasady...

0

(T) Redystrybucja tras routingu*

Redystrybucja tras routingu Wstęp teoretyczny do redystrybucji tras routingu Powody stosowania redystrybucji Głównym powodem wykorzystywania redystrybucji jest potrzeba połączenia sieci wykorzystujących różne protokoły routingu bądź różne instancje tego samego protokołu. Ponadto przyczynę redystrybucji może stanowić: Wymiana sieci pomiędzy różnymi protokołami...

0

(K) Konfiguracja Policy-Based Routing-u**

Konfiguracja Policy-Based Routing-u Wstęp teoretyczny do PBR Domyślne nadchodzące do rutera pakiety są de-enkapsulowane do poziomu ramki Ethernet-owej, sprawdzane pod kontem wartości FCS a następnie kierowane do interfejsu wyjściowego na podstawie tablicy CEF. Funkcja PBR umożliwia zmianę domyślnego zachowania rutera...