Category: VTP – Virtual Trunk Protocol

0

(Ts) Troubleshooting protokołu VTP*

Troubleshooting protokołu VTP Weryfikacja protokołu VTP Podczas rozwiązywania problemów związanych z protokołem VTP należy: Sprawdzić które interfejsy są połączone do innych przełączników. Określić rolę jaką będą pełniły poszczególne przełączniki. Sprawdzić czy zawartość lokalnej bazy VLAN została zaktualizowana z serwerem [show...

0

(K) Konfiguracja protokołu VTP*

Konfiguracja protokołu VTP Konfiguracja protokołu VTPv1-2 (config)# vtp mode {client / server / transparent}(server) Określa tryb pracy protokołu VTP na konfigurowanym przełączniku. (config)# vtp domain nazwa-domeny(NULL) Definiuje nową nazwę domeny dla protokołu VTP (Raz zmienionej nazwy domeny, nie można cofnąć...

0

(TK) Funkcja VTP Pruning*

Funkcja VTP Pruning Wstęp do funkcji VTP Pruning Funkcja VTP Pruning – Redukuje zbędny ruchu sieciowy względem sieci VLAN, blokując połączenia Trunk-owe dla wiadomości rozgłoszeni-owych, jeśli na docelowym przełączniku nie ma żadnych aktywnych interfejsów należących do sieci VLAN z której dany...

0

(T) Teoria protokołu VTP*

Protokół VTP Wstęp do protokołu VTP Cechy protokołu VTP Jest zorganizowany w strukturze zarządzanej domeny. Wysyła wiadomości pomiędzy członkami jednej domeny, poprzez połącznia Trunk-owe. Przechowuje ustawienia protokołu VTP oraz sieci VLAN w pliku „vlan.dat” bądź w konfiguracji bieżącej. VTP a...