Category: VLAN – Virtual LAN

0

(KP) Przykładowa konfiguracja listy vACL*

Przykładowa konfiguracja listy VACL (config)# ip access-list extended nazwa-ACL Tworzy listę ACL określającą ruch telnet. (config-acl)# permit tcp any any eq 23 Xxx (config-acl)# vlan access-map nazwa-VACL 10 Tworzy nową listę VACL z mniejszym numerem sekwencyjnym. (config-access-map)# match ip address nazwa-ACL...

0

(K) Konfiguracja sieci VLAN*

Konfiguracja statycznych sieci VLAN Tworzenie VLAN-ów Tworzenie nowych sieci wirtualnych VLAN (config)# vlan vlan-ID Tworzy nową sieć VLAN na przełączniku (Po wpisaniu komendy [vlan vlan-ID] nowa sieć wirtualna nie jest jeszcze w pełni utworzona, co obrazuje komenda [do show vlan]....

0

(Ts) Troubleshooting sieci VLAN*

Proces Troubleshooting-u sieci VLAN Sieci VLAN Określenie statusu interfejsu Komenda [show interfaces] oraz komenda [show interfaces description] wyświetla aktualny stan interfejsów sieciowych, przy pomocy dwóch wartości: „Line Status” oraz  „Protocol Status”. Z czego „Line Status” określa stan połączenia w warstwie...

0

(T) Teoria sieci VLAN*

Podstawowe informację dotyczące sieci VLAN Zasada działania sieci VLAN Sieci wirtualne VLAN dzielą jeden przełącznik fizyczny na wiele przełączników wirtualnych. Każdy z interfejsów przełącznika fizycznego, posiada przypisany numer PVID (Port VLAN ID) sieci VLAN do której należy. Interfejsy przełącznika działające...