Category: HA – High Availbility

0

(T) Teoria protokołu GLBP*

Teoria protokołu GLBP Pojęcia dotyczące protokołu GLBP Protokół GLBP wykorzystuje pulę wirtualnych adresów MAC, w celu rozłożenia nadchodzącego ruchu sieciowego pomiędzy wieloma ruterami aktywnymi AVF, współpracującymi w ramach jednej grupy GLBP. AVG (Active Virtual Gateway) – Główne urządzenie grupy GLBP,...

0

(K) Konfiguracja protokołu GLBP*

Konfiguracja protokołu GLBP Podstawowa konfiguracja protokołu GLBP Wstępna konfiguracja interfejsów (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji fizycznego bądź wirtualnego interfejsu sieciowego. (config-if)# ip address adres-IP maska Protokół HSRP wymaga przynajmniej jednego adresu IP przypisanego do interfejsu fizycznego bądź wirtualnego,...

0

(K) Konfiguracja protokołu VRRP*

Konfiguracja protokołu VRRP Podstawowa konfiguracja protokołu VRRPv2 Wstępna konfiguracja interfejsów (config)# fhrp version {v2 / v3}(v2) Określa wersję protokołu VRRP. (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji fizycznego bądź wirtualnego interfejsu sieciowego. (config-if)# ip address adres-IP maska Protokół VRRP wymaga...

0

(Ts) Troubleshooting protokołu VRRP*

Troubleshooting protokołu VRRP Podczas rozwiązywania problemów związanych z protokołem VRRP należy Określić które z urządzeń pełni rolę VRM [tracert (PC) show standby brief (Cisco)]. Określić sposób elekcji urządzenia pełniącego rolę VRM. Sprawdzić konfigurację funkcji „preempt” [Show vrrp brief / Show...

0

(T) Teoria protokołu VRRP*

Teoria protokołu VRRP Podstawowe zagadnienia dotyczące protokołu VRRP Protokół VRRP działa podobnie do protokołu HSRP, występują jednak pomiędzy nimi pewne różnice, takie jak: VRRP jest ogólnie dostępnym standardem zatwierdzonym przez IETF. VRRP może opcjonalnie pobierać aktualną wartość czasu „Advertisement” od...

0

(KP) Przykładowa Konfiguracja protokołu HSRP*

Równomierne obciążenie z wykorzystaniem protokołu HSRP Konfiguracja pierwszego urządzenia Podstawowa konfiguracja pierwszego urządzenia Podstawowa konfiguracja pierwszego urządzenia. Konfiguracja parametrów współdzielenia adresu pierwszej bramy domyślnej Konfiguracja parametrów współdzielenia adresu pierwszej bramy domyślnej. Konfiguracja parametrów współdzielenia adresu drugiej bramy domyślnej Konfiguracja parametrów...

0

(K) Konfiguracja protokołu HSRP*

Konfiguracja protokołu HSRP Podstawowa konfiguracja protokołu HSRP Wstępna konfiguracja interfejsów (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji fizycznego bądź wirtualnego interfejsu sieciowego. (config-if)# ip address adres-IP maska Protokół HSRP wymaga przynajmniej jednego adresu IP przypisanego do interfejsu fizycznego bądź wirtualnego,...

0

(Ts) Troubleshooting protokołu HSRP*

Troubleshooting protokołu HSRP Podczas rozwiązywania problemów związanych z protokołem HSRP należy: Określić które z urządzeń pełni rolę aktywną „Active” [tracert (PC) show standby brief (Cisco)]. Sprawdzić konfigurację funkcji „preempt” [show standby brief / show standby]. Określić współdzielony (wirtualny) adres IP...

0

(T) Teoria protokołu HSRP*

Teoria protokołu HSRP Podstawowe informacje Protokół HSRP umożliwia współdzielenie jednego adresu IP (Wraz z przypisanym do niego adresem MAC), pomiędzy wieloma urządzeniami warstwy trzeciej. Dziki czemu istnieje możliwość stworzenia nadmiarowości, w adresacji GW. HSRP oprócz jednego współdzielonego adresu IP oraz...

0

(T) Wysoka dostępność warstwy drugiej*

Rodzaje przełączników sieciowych Rodzaje przełączników Fixed-Configuration Switches – Zwykły przełącznik sieciowy, stanowiący pojedyńcza bryłę (Nie posiada funkcji rozbudowy o dodatkowe moduły np. nowe interfejsy. Może być łączony z innymi przełącznikami (Stacking)). Modular Switches – Przełącznik w postaci pustej obudowy, zezwalającej...