Category: Warstwa Druga modelu OSI

0

(T) Teoria funkcji vPC*

Teoria funkcji vPC Virtual Port Channel Zalety stosowania funkcji vPC Elimnuje potrzebę stosowania protokołu STP (Spanning Tree protocol). Wykorzystuje przepustowość wszystkich połączonych linków. Zapewnia szybką konwergencję w przypadku awarii łącza lub urządzenia. Utrzymuje niezależne funkcje Control Planes na przełącznikach. Upraszcza topologię sieci....

0

(P) Projektowanie kampusu korporacyjnego*

Projektowanie kampusu korporacyjnego Enterprise Design Guide Sieć kampusowa na potrzeby zagadnienia „Enterprise Design Guide„, określa zintegrowane elementy sieci, zawierającej grupy użytkowników oraz urządzeń końcowych, współdzielących tą samą infrastrukturę przełączników sieciowych (High-speed switching communication fabric). Sieć ta zawiera: Urządzenie przewodowe oraz...

0

(T) Load-Balance Funkcji EtherChannel**

Load-Balance Funkcji EtherChannel Mechanizm Load-Balance Funkcja EtherChannel w celu uniknięcia problemów związanych z ramkami Ethernet-owymi, nadchodzącymi w innej kolejności niż w tej w której zostały nadesłane, stosuje mechanizm zwany „Flow”. Wylicza on na podstawie adresu MAC Address wartość sekwencyjną, umożliwiając...

0

(K) Konfiguracja funkcji EtherChannel PAgP

Konfiguracja protokołu PAgP Podstawowa konfiguracja połączenia EtherChannel (config)# interface range zakres-interfejsów Przechodzi do poziomu konfiguracji określonych interfejsów sieciowych, mających należeć do jednego wirtualnego połączenia EtherChannel, skonfigurowanego za pomocą protokołu PAgP. (config-if)# channel-protocol pagp* Opcjonalnie definiuje jaki protokół EtherChannel będzie konfigurowany...

0

(T) Elekcja Root-a

Elekcja Root-a Proces elekcji root-a (Root Election) Wszystkie przełączniki w sieci uznają się root-em, informując o tym inne urządzenia (Za pomocą wiadomości BPDU). W sytuacji w której lokalny przełącznik otrzyma wiadomość BPDU z niższą wartością Bridge ID, uzna dane urządzenie...

0

(K) Konfiguracja protokołu VXLAN*

Konfiguracja Konfiguracja protokołu VXLAN na Nexusie 5K Wstępna konfiguracja przełącznika (config)# hardware ethernet store-and-fwd-switching Aktywuje tryb store and Forward na Nexusie 5K. Operacja ta jest wymagana przy konfiguracji funkcji VTEP wspieranej sprzętowo (Hardware). (config)# copy running-config startup-config Zapisuje obecnie działającą...

0

(T) Teoria protokołu VXLAN*

Virtual eXtensible Local Area Network Wstęp do sieci VXLAN Podstawowe informacje o protokole VXLAN Zakres sieci VLAN: VLAN (12 bit) – 0–4096. VXLAN (24 bit) 0–16,777,216. Porty protokołu VXLAN: IANA (Default): UDP 4789. Linux: UDP 8472. Wersje protokołu VXLAN (Data...

0

(TK) Przywracanie portów po naruszaniu zasad bezpieczeństwa*

Przywracanie portów po naruszaniu zasad bezpieczeństwa Przywracanie portów po naruszaniu zasad bezpieczeństwa (Teoria) Po naruszeniu ustalonych zasad bezpieczeństwa przełączniki Cisco domyślnie przechodzą w stan „Error-Disable State”, w którym to aktywność interfejsu sieciowego jest blokowana. Istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego reagowania...