Category: Powłoka Bash

0

(BH) Grep*

Przykładowe wykorzystanie Network linux$ grep -E -o „([0-9]{1,3}[.]){3}[0-9]{1,3}” nazwa-pliku Wyświetla wszystkie adresy IP zapisane w określonym przez komendę pliku.

0

(Bh) Zmienne powłoki BASH*

Podstawy dotyczące zmiennych powłoki BASH Znaki specjalne $ – Wskazuje nazwę zmiennej, umożliwiając podstawienie jej wartości. \ – Znak maskujący (Wyłącza interpretację poleceń do niego przylegających). ` ` – Umożliwia cytowanie poleceń zawartych pomiędzy odwróconymi apostrofami. Dzięki czemu mogą być...

0

(Bh) Wstęp do powłoki Bash*

Wstęp do powłoki Bash Tworzenie skryptu Bash linux$ chmod 711 nazwa-skryptu.sh Zmienia poziom uprawnień skryptu powłoki BASH. linux$ chmod ugo+rwx nazwa-skryptu.sh Zmienia poziom uprawnień skryptu powłoki BASH (MAC OS). linux$ ./nazwa-skryptu.sh Wykonuje skrytp powłoki BASH. linux$ nano nazwa-skryptu.sh Przechodzi do...