Category: Ansible

0

Ansible plik Hosts*

Ansible plik Hosts Ansible konfiguracja globalna /etc/ansible/hosts – Plik zawierający adresy / nazwy wszystkich zdefiniowanych urządzeń. Ansible konfiguracja lokalna Tworzenie nowego pliku hostów linux$ sudo nano /etc/ansible/hosts Edytuje plik konfiguracyjny hosts. linux$ ansible –list-hosts all Wyświetla wszystkie dostępne urządzenia (Hosty)....

0

(A) Ansible komenda Raw*

Komenda Raw linux$ ansible –list-hosts all Wyświetla listę hostów Ansible. linux$ ansible {nazwa-domenowa / adres-IP} -m raw -a „komenda-Cisco-CLI” -u użytkownik -k Xxx linux$ ansible {grupa-hostów / all} [-i lokalizacja-pliku-hosts(np. ./hosts)] -m -raw -a „komenda-Cisco-CLI” -u użytkownik -k Xxx linux$...

0

(A) Ansible plik Playbook*

Ansible plik Playbook T Plik Playbook umożliwia zdefiniowanie procesów automatyzujących pracę urządzeń sieciowych. Tworzenie nowego pliku playbook linux$ mkdir nazwa-projektu Tworzy nowy katalog o wskazanej nazwie. linux$ cd nazwa-projektu Przechodzi do poziomu nowo stworzonego katalogu. linux:~/nazwa-projektu$ nano nazwa-playbooka.yml Tworzy nowy...

0

(A) Ansible plik Config*

Ansible plik Config Ansible konfiguracja globalna Ansible /etc/ansible/ansible.cfg – Plik zawierający wszystkie spersonalizowane ustawienia Ansible. Ansible konfiguracja lokalna Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego linux$ mkdir nazwa-projektu Tworzy nowy katalog o wskazanej nazwie. linux$ cd nazwa-projektu Przechodzi do poziomu nowo stworzonego katalogu....

0

(A) Ansible instalacja (Ubuntu)*

Nagłówek linux$ sudo apt-get update Aktualizuje pakiety systemu Ubuntu, przygotowując system do instalacji Ansible. linux$ sudo apt-get install software-properties-common Instaluje dodatkowe biblioteki skryptów, ułatwiających pracę z PPA. linux$ sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible Pobiera PPA Ansible. linux$ sudo apt-get install ansible Rozpoczyna...