Category: PPP – Point to Point Protocol

0

(K) Multilink Point to Point Protocol*

Konfiguracja protokołu MLPPP Konfiguracja protokołu MLPPP (Interfejs wirtualny) (config)# interface multilink 1-2147483647(ID grupy) Przechodzi do poziomu konfiguracji wirtualnego interfejsu multilink. (config)# ip address adres-sieci maska Przypisuje adres IP, do konfigurowanego interfejsu wirtualnego. (config-if)# encapsulation ppp Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu...

0

(K) Point to Point Protocol*

Konfiguracja protokołu HDLC (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego. (config)# ip address sieć maska Przypisuje adres IP do konfigurowanego interfejsu serialowego. (config-if)# clock rate 300-8000000(Wspiera wartości podzielne przez 1200) Określa przepustowość łącza serialowego (Komenda jest...

0

(Ts) Point to Point Protocol*

Podstawowe informacje o statusie interfejsu serialowego Podstawowa komenda weryfikująca osiągalność warstwy trzeciej [ping], umożliwia szubką weryfikację połączenia serialowego. Jeżeli komenda ping się nie powiedzie, należy sprawdzić status interfejsu serialowego [show ip interface brief]. Jeżeli komenda ping się powiedzie, należy sprawdzić...

0

(T) Point to Point Protocol*

Wstęp do linii dzierżawionej Wstęp do linii dzierżawionej Linia dzierżawiona (Leased Line) funkcjonuje na zasadzie wstępnie zestawionego łącza pomiędzy dwoma punktami, zapewniając stabilną oraz bezpieczną komunikację. W swoim działaniu stanowi przeciwieństwo linii komutowanej, której zestawienie odbywa się przed rozpoczęciem przesyłu,...