Category: Frame Relay

0

(K) Frame Relay Vs protokoły routingu dynamicznego*

Konfiguracja protokołów routingu dynamicznego Konfiguracja protokołu OSPF względem Frame Relay (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego. (config-if)# encapsulation frame-relay Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na Frame Relay. (config-if)# ip address adres-IP Przypisuje adres IP...

0

(K) Frame Relay Multipoint*

Konfiguracja Multipoint Frame Relay Przykładowa konfiguracja protokołu Multipoint Frame Relay została opisana w artykule: Multipoint Frame Relay. Konfiguracja oddziału HQ (multipoint frame relay) (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego. (config-if)# encapsulation frame-relay Zmienia domyślną metodę enkapsulacji...

0

(K) PPP over Frame Relay

Konfiguracja PPP over Frame Relay (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego. (config-if)# encapsulation frame-relay Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na Frame Relay. (config-if)# interface serial interfejs.pod-interfejs point-to-point Przechodzi do poziomu konfiguracji pod-interfejsu. (config-subif)# frame-relay...

0

(K) Przełącznik Frame Relay

Konfiguracja przełącznika Frame Relay Konfiguracja przełącznika Frame Relay Przykładowa konfiguracja przełącznika Frame Relay została opisana w artykule: Multipoint Frame Relay. (config)# frame-relay switching Aktywuje funkcję przełącznika Frame-Relay na konfigurowanym ruterze. (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego....

0

(Ts) Frame Relay**

Troubleshooting protokołu Frame Relay Przykładowe problemy związane z protokołem Frame Relay Enkapsulacja na urządzeniach nie jest zgodna. DLCI jest nieaktywne. DLCI zostało podłączone do złego interfejsu. Lista ACL została źle skonfigurowana. Brakuje komendy [frame-relay map]. Brakuje pod-komendy [broadcast]. Komendy show...

0

(T) Teoria Frame Relay**

Zagadnienia związane z protokołem Frame Relay Konfiguracja protokołu Frame Relay została opisana w artykule: Konfiguracja Frame Relay. Cost – Protokół Frame Relay stanowi alternatywę dla drogich połączeń dzierżawionych (Leased lines). LMI (Local Management Interface) – Wymienia wiadomość Keepalive utrzymujące kontakt pomiędzy...

0

(K) Frame Relay Point to Point*

Konfiguracja Frame Relay Konfiguracja Point to Point Frame Relay Przykładowa konfiguracja protokołu Point to Point Frame Relay została opisana w artykule: Point to Point Frame Relay. Point to Point Frame Relay (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu...