Category: DMVPN – Dynamic Multipoint VPN

0

(K) Konfiguracja protokołu DMVPN phase I**

Konfiguracja tunelu GRE (config)# interface tunnel 0-2147483647(tunel-ID) Tworzy nowy interfejs wirtualny (Tunel GRE). (config-if)# ip address adres-IP Przypisuje adres IP, do konfigurowanego konfigurowanego tunelu GRE. (config-if)# tunnel source {adres-IP / interfejs} Określa interfejs źródłowy wykorzystywany przy enkapsulacji oraz dekapsulacji ruchu...

0

(T) Fazy protokołu DMVPN**

Fazy protokołu DMVPN Tworzenia tunelu DMVPN Protokół DMVPN może być zaimplementowany w postaci jednej z trzech faz, z których każda została oparta na poprzedniej oraz rozszerzona o dodatkowe możliwości. Wszystkie fazy wymagają jedynie jednego interfejsu sieciowego względem rutera. Faza 1-3...