Category: Sieć rozległa WAN

0

(T) Algorytmy protokołu IPsec*

Algorytmy protokołu IPsec Rodzaje algorytmów IPsec Metody Autentykacji (Authentication metod) Symetric Key Exchange – Asymetric Key Exchange – PSK (Pre Share Key) – Mechanizm bezpieczeństwa, w którym lokalnie skonfigurowany klucz jest używany jako poświadczenie w celu wzajemnego uwierzytelnienia dwóch urządzeń....

0

(K) Konfiguracja protokołu PPPoE Serwer**

Konfiguracja PPPoE po stronie ISP Konfiguracja puli adresów IP, przydzielanych klientom usługi PPPoE (config)# ip local pool nazwa-puli adres-IP-początkowy adres-IP-końcowy Konfiguracja grupy BBA (config)# bba-group pppoe {nazwa-grupy / global(Wartość domyślna)}(global) (config)# virtual-template ID-template Konfiguracja klienta usługi PPPoE (config)# username login...

0

(K) Konfiguracja protokołu IPsec over GRE*

Konfiguracja protokołu IPsec over GRE Konfiguracja protokołu IPsec over GRE Konfiguracja profilu IPsec (config)# crypto ipsec profil nazwa-profilu-ipsec Przechodzi do poziomu konfiguracji profilu IPsec. (config)# set transform-set nazwa-transform-set Przypisuje transfer-set do konfigurowanego profilu IPsec. Konfiguracja interfejsu wirtualnego GRE (config-if)# tunnel...

0

(K) Multilink Point to Point Protocol*

Konfiguracja protokołu MLPPP Konfiguracja protokołu MLPPP (Interfejs wirtualny) (config)# interface multilink 1-2147483647(ID grupy) Przechodzi do poziomu konfiguracji wirtualnego interfejsu multilink. (config)# ip address adres-sieci maska Przypisuje adres IP, do konfigurowanego interfejsu wirtualnego. (config-if)# encapsulation ppp Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu...

0

(K) Frame Relay Vs protokoły routingu dynamicznego*

Konfiguracja protokołów routingu dynamicznego Konfiguracja protokołu OSPF względem Frame Relay (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego. (config-if)# encapsulation frame-relay Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na Frame Relay. (config-if)# ip address adres-IP Przypisuje adres IP...

0

(K) Frame Relay Multipoint*

Konfiguracja Multipoint Frame Relay Przykładowa konfiguracja protokołu Multipoint Frame Relay została opisana w artykule: Multipoint Frame Relay. Konfiguracja oddziału HQ (multipoint frame relay) (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego. (config-if)# encapsulation frame-relay Zmienia domyślną metodę enkapsulacji...

0

(T) Metro Ethernet**

Metro Ethernet Podstawowe pojęcia Połączenie Metro Ethernet zwiera w sobie szereg serwisów sieci WAN, opartych na połączeniu Ethernet-owym. Łączy ono urządzenia klienta z urządzeniami dostawcy usług internetowych, umożliwiając komunikację pomiędzy biurami zdalnymi w warstwie drugiej (L2). W strukturze budowy oraz...

0

(T) MPLS*

Multi Protocol Label Switching Podstawowe pojęcia MPLS (Multi Protocol Label Switching) – Znakuje wychodzące pakiety nagłówkami zwanymi „Label”. MPLS bywa nazywany protokołem warstwy 2,5, ponieważ dodaje swój własny nagłówek „Label”, pomiędzy nagłówkami warstwy drugiej a trzeciej. Aby dostawca usług Internetowych...

0

(T) Wstęp do sieci WAN**

Podstawowe zagadnienia WAN Droga do domu CPE (Customer Premises Equipment) – W terminologii telekomunikacyjnej odnosi się do urządzenia znajdującego się pod zwierzchnictwem klienta dostawcy ISP (Na końcu ostatniej mili). CSU/DSU (Channel Service Unit / Data Service Unit) – Urządzenie sieciowe...

0

(K) Konfiguracja protokołu PPPoE klient**

Podstawowa konfiguracja protokołu PPPoE Konfiguracja interfejsu wirtualnego (DIALER I) Konfiguracja dla warstwy trzeciej modelu OSI (config)# interface dialer dial-pool-number Przechodzi do konfiguracji interfejsu wirtualnego „Dialer”. (config-if)# ip address negotiated Umożliwia dynamiczne przypisanie adresu IP (Zgodnie z wolą dostawcy ISP). (config-if)#...

0

(Ts) Troubleshooting protokołu PPPoE**

Wstęp do troubleshooting-u Komenda SHOW interfaces dialer ID W czasie istnienia sesji protokołu PPPoE, interfejs wirtualny „Dialer Interfejs” jest związany z interfejsem „Virtual Access Interface”. Komenda [show interfaces dialer ID] wyświetla informacje o obydwóch interfejsach wirtualnych. Każdy interfejs posiada oddzielny...