Category: Wireless Lan Controller

0

(TK) Teoria / Konfiguracja funkcji RRM*

Teoria funkcji RRM Podstawowe ustawienia standardu 802.11 Konfiguracja kontrolera WLC zawiera szereg ustawień skatalogowanych względem dwóch głównych standardów, 2.4 GHz oraz 5 GHz. Ustawienia te są dostępne w zakładce [Wireless > 802.11a/n/ac bądź 802.11b/g/n]. 802.11a/n/ac – Umożliwia konfigurację sieci 5...

0

(K) Konfiguracja Mobility Group

Konfiguracja Mobility Group Controler > General > Default Mobility Domain Name: Nazwa-grupy-mobility Zmienia nazwę grupy Mobility Group, do której przynależy konfigurowany kontroler WLC. Controler > Mobility management > Mobility Groups Umożliwia dodanie innych kontrolerów WLC, należących do tej samej grupy...

0

(K) Konfiguracja funkcji Helper względem kontrolerów WLC

Konfiguracja funkcji Helper względem kontrolerów WLC (config)# ip forward-protocol udp 5246 Aktywuje funkcje IP helper-adres względem wiadomości rozgłoszeni-owych, kierowanych na port 5246 (Kontroler WLC). (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego. (config-if)# ip helper-address adres-IP-kontrolera-WLC-1 Dodaje do...

0

(T) Teoria kontrolera WLC*

Podstawowe zasady funkcjonowania kontrolera WLC Porty, interfejsy kontrolera WLC Porty (Ports) – W nomenklaturze kontrolerów WLC, odnoszą się do portów fizycznych. Service port – Wykorzystywany do zarządzania kontrolerem WLC, poza zwykłym ruchem sieciowym (Out-of-band Management). Zawsze podłączony do przełącznika poprzez...

0

(WLC) Konfiguracja protokołu SNMP*

Konfiguracja protokołu SNMP Konfiguracja protokołu SNMPv2C Podstawowa konfiguracja protokołu SNMPv2C (Cisco Controller) > config snmp version v2c enable Aktywuje protokół SNMPv2C na konfigurowanym kontrolerze WLC. (Cisco Controller) > config snmp syslocation lokalizacja Określa lokalizację konfigurowanego kontrolera WLC. (Cisco Controller) > config...

0

(WLC) WLC????

Konfiguracja użytkowników (Cisco Controller) > config mgmtuser add login hasło {read-write / read-only / lobby-admin} Xxx (Cisco Controller) > show ap inventory {all / nazwa-AP} Xxx (Cisco Controller) > config ap primary-base nazwa-WLC nazwa-AP adres-IP-WLC Xxx (Cisco Controller) > config...

0

(WLC) Konfiguracja zarządzania zdalnego*

Konfiguracja HTTP / HTTPS Podstawowa konfiguracja (Cisco Controller) > config network webmode {enable / disable}(disable) Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą protokołu http [http://adres-IP]. (Cisco Controller) > config network secureweb {enable / disable}(enable) Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za...