Category: Sieci bezprzewodowe

0

(T) Sygnały bezprzewodowe i modulacja*

Sygnały bezprzewodowe i modulacja Podstawowa teoria sieci bezprzewodowych Częstotliwość (Frequency) Fale (Waves), wykorzystywane przez sieci bezprzewodowe do przenoszenia danych, mogą być opisane na wiele różnych sposobów. Podstawową własnością fali (Waves) jest częstotliwość (Frequency), określająca ilość pełnych cykli wykonanych w ciągu...

0

(TK) Teoria / Konfiguracja funkcji RRM*

Teoria funkcji RRM Podstawowe ustawienia standardu 802.11 Konfiguracja kontrolera WLC zawiera szereg ustawień skatalogowanych względem dwóch głównych standardów, 2.4 GHz oraz 5 GHz. Ustawienia te są dostępne w zakładce [Wireless > 802.11a/n/ac bądź 802.11b/g/n]. 802.11a/n/ac – Umożliwia konfigurację sieci 5...

0

(K) Konfiguracja Mobility Group

Konfiguracja Mobility Group Controler > General > Default Mobility Domain Name: Nazwa-grupy-mobility Zmienia nazwę grupy Mobility Group, do której przynależy konfigurowany kontroler WLC. Controler > Mobility management > Mobility Groups Umożliwia dodanie innych kontrolerów WLC, należących do tej samej grupy...

0

(K) Konfiguracja funkcji Helper względem kontrolerów WLC

Konfiguracja funkcji Helper względem kontrolerów WLC (config)# ip forward-protocol udp 5246 Aktywuje funkcje IP helper-adres względem wiadomości rozgłoszeni-owych, kierowanych na port 5246 (Kontroler WLC). (config)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego. (config-if)# ip helper-address adres-IP-kontrolera-WLC-1 Dodaje do...

0

(T) Teoria kontrolera WLC*

Podstawowe zasady funkcjonowania kontrolera WLC Porty, interfejsy kontrolera WLC Porty (Ports) – W nomenklaturze kontrolerów WLC, odnoszą się do portów fizycznych. Service port – Wykorzystywany do zarządzania kontrolerem WLC, poza zwykłym ruchem sieciowym (Out-of-band Management). Zawsze podłączony do przełącznika poprzez...

0

(T) Architektura sieci bezprzewodowych*

Rodzaje architektury sieci bezprzewodowych Distributed Architectures – Zbiór niezależnych punktów dostępowych (AP). Autonomous Architecture – Zbiór niezależnych punktów dostępowych (AP), bez wspólnego zarządzania. Cloud-based Architecture – Zbiór niezależnych punktów dostępowych (AP), z wspólnym zarządzaniem. Split-MAC Architectures – Zbiór puków dostępowych...

0

(WLC) Konfiguracja protokołu SNMP*

Konfiguracja protokołu SNMP Konfiguracja protokołu SNMPv2C Podstawowa konfiguracja protokołu SNMPv2C (Cisco Controller) > config snmp version v2c enable Aktywuje protokół SNMPv2C na konfigurowanym kontrolerze WLC. (Cisco Controller) > config snmp syslocation lokalizacja Określa lokalizację konfigurowanego kontrolera WLC. (Cisco Controller) > config...

0

(WLC) WLC????

Konfiguracja użytkowników (Cisco Controller) > config mgmtuser add login hasło {read-write / read-only / lobby-admin} Xxx (Cisco Controller) > show ap inventory {all / nazwa-AP} Xxx (Cisco Controller) > config ap primary-base nazwa-WLC nazwa-AP adres-IP-WLC Xxx (Cisco Controller) > config...

0

(WLC) Konfiguracja zarządzania zdalnego*

Konfiguracja HTTP / HTTPS Podstawowa konfiguracja (Cisco Controller) > config network webmode {enable / disable}(disable) Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą protokołu http [http://adres-IP]. (Cisco Controller) > config network secureweb {enable / disable}(enable) Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za...