(Py) Wzorce projektowania (Python)*

Wzorce projektowania (Python) Rodzaje wzorców projektowania Podstawowe założenia Single Responsibility Principle Open-Closed Principle Pozostałe tematy związane z wzorcami projektowania (Python)