Category: Podstawowe zagadnienia

0

(Py) Metody magiczne

Metody magiczne Xxx Xxx __new__() – __init__() – __str__() – __repr__() – __unicode__() – __eq__() – __call__() – __del__() – __name__() – __setattr__() – __len__() – __add__() – __div__() – __int__() – __get__() – __set__() – Pozostałe tematy związane z...

0

(Py) Krotki, Zbiory

Krotki, Zbiory Python Krotki Deklaracja Krotki Krótki funkcje wbudowane Xxx Python zbiory Deklaracja zbioru Zbiory funkcje wbudowane set.difference(set) – Zwraca zbiór zawierający elementy drugiego zbioru nie występujące w pierwszym zbiorze. set.intersection(set) – Zwraca zbiór zawierający wartości, znajdujące się w obydwóch...

0

(Py) List / Dictionary comprehension*

List / Dictionary comprehension List comprehension Wzór list comprehension [wyrażenie for wartość in zbiór] [wyrażenie for wartość in zbiór if warunek] [wyrażenie-1 if warunek else wyrażenie-2 for wartość in zbiór] Dictionary comprehension Wzór Dictionary comprehension {klucz : wyrażenie for wartość...

0

(Py) Obsługa błędów*

Obsługa błędów Rodzaje błędów Python SyntaxError – Błąd składni języka Python. Występuje w przypadku użycia złej składni np. poprzez próbę stworzenia zmiennej „None” czy zdefiniowania nowej funkcji bez treści [def nazwa_funkcji:]. NameError – Błąd wywołania zmiennej, bez wcześniejszego jej zdefiniowania....

0

(Py) Object Oriented Programming*

Object Oriented Programming (OOP) Wprowadzenie do OOP OOP Klasy (Classes) Klasy (Classes) – Umożliwiają tworzenie nowych struktur danych zdefiniowanych przez użytkownika. Zawierają one strukturę umożliwiającą opisanie obiektu. Przykładowa klasa Animal() nie będzie definiowała określonego zwierzęcia, a jedynie cechy jakie zwierze...

0

(Py) Map, Lambda, Filter, All, Any*

Map, Lambda, Filter, All, Any Funkcja List & Filter list(map(lambda operator: operacja, tablica/słownik do iteracji)) – Zwraca listę zawierającą modyfikowane dane, pobrane ze wskazanego słownika / listy. (Operator definiuje zmienną, natomiast operacja działanie jakie będzie wykonane na zawartości pobranych danych)....

0

(Py) Python String*

Python String Edycja tekstu str.strip() – Zwraca podany ciąg znaków baz spacji, zawartych na końcu jak i początku podanego ciągu. str.replace(Str<stara-wartość>, Str<nowa-wartość>) – Zwraca ciąg znaków, w którym stara wartość została zastąpiona przez nową. str.expandtabs() – Zwraca ciąg znaków, w...

0

(Py) Python Funkcje*

Python Funkcje Wstęp teoretyczny Funkcja umożliwia grupowanie zbioru instrukcji, tak aby mogły być one wielokrotnie wykorzystywane. Funkcja może pobierać dane wejściowe w postaci argumentów (Arguments), a następnie zwrócić wartość wyniku (Return). Podstawowym celem funkcji w Python-ie jest: Maksymalizowanie możliwości ponownego...

0

(Py) Podstawy Python-a*

Podstawy Python-a Typy obiektów Obiekty wbudowane Typ obiektu Przykładowy literał Liczby 123, 313.43, 3+4j, Decimal, Fraction Łańcuchy znaków ’Napis’, b’a\x01c’ Listy [1, 'Napis’, [1, 2], 23] Słowniki {’Jened’: 1223, 'Dwa’: 'Opis’} Krotki (1, 2, 3, 'Napis’) Pliki my_file = open(’plik.txt.’,...

0

(Py) Python słowniki*

Python słowniki Operacje na słownikach Tworzenie słownika {} – Zwraca pusty słownik. Name = {wartość:klucz} – Tworzy nowy słownik. dict(zip(lista-1,lista-2)) – Zwraca słownik stworzony na podstawie dwóch list. Pobieranie informacji o słowniku dict.keys() – Zwraca spis wszystkich kluczy zapisanych w...

0

(Py) Python Pętle, warunki*

Python Pętle Pętla For Pętla For jest wykorzystywana do iteracji po sekwencjach (Listach, słownikach czy ciągach znaków). Przykładowe zastosowanie pętli For Comprehension pętla for Więcej przykładów Comprehension dostępnych pod linkiem. Budowa wyrażenia Comprehension z pętlą for: [operacja for wyrażenie in...

0

(Py) Python edycja pliku*

Python edycja pliku Operacje na plikach Otwieranie pliku file = open(„nazwa-pliku„, „r”) – Otwarcie pliku w trybie odczytu. file = open(„nazwa-pliku„, „rb”) – Otwarcie pliku w trybie odczytu binarnego. file = open(„nazwa-pliku„, „w”) – Otwarcie pliku w trybie zapisu. file...

0

(Py) Python listy*

Python listy Operacje na listach Tworzenie listy [] – Zwraca pustą listę. list(obiekt) – Zwraca listę, zawierającą poszczególne znaki / wartości wskazanego obiektu, w oddzielnych sekwencjach listy. [x ** 2 for x in range(10)] – Zwraca listę składającą się z...

0

(Py) Python Funkcja Print*

Instrukcja „print” Precyzja – Umożliwia określenie z jaką precyzją (Ilością zer po przecinku) zostanie wyświetlona zmienna. Wzorzec instrukcji wygląda następująco: [print(„%.wartośćf” % zmienna)]. Przykładowe wywołanie instrukcji [print(„%.20f” % x)], wyświetli wartość zmiennej x z dokładnością do 20 znaków po przecinku....

0

(Py) Funkcje wbudowane*

Funkcje wbudowane Lista funkcji wbudowanych Python, jest dostępna pod następującym linkiem. Funkcje wbudowane Podstawowe funkcje wbudowane abs(Int / float) – Zwraca wartość bezwzględną podanej liczby (abs(-12) = 12). add(int, int) – Zwraca sumę dwóch liczb. dir(Object) – Zwraca listę poprawnych...