Category: Django

0

(DJ) Django filtrowanie modeli

Django filtrowanie modeli Filtrowanie modeli Filter Model.model.objects.filter(pole=wartość) – Zwraca wszystkie obiekty danego modelu, spełniające podany warunek. pole__contains – Wyszukuje obiekty zawierające podaną wartość w określonym polu (Case sensitive). pole__icontains – Wyszukuje obiekty zawierające podaną wartość w określonym polu (Case insensitive)....

0

(Py) Django Celery

Django Celery Celery Uruchomianie zadań % celery -A nazwa-aplikacji-django worker -l INFO Uruchamia celery umożliwiając pracę worker’ów. % sudo celery multi start w1 -A nazwa-aplikacji-django -l INFO Uruchamia celery w tle, umożliwiając pracę worker’ów. % sudo celery  multi restart w1...

0

(DJ) Django modele

Django modele Tworzenie modelu Typ pola modelu CharField(max_length=Int<Ilość znaków>) – Standardowe pole tekstowe VARCHAR, z ograniczoną ilością znaków. TextField() – Standardowe pole tekstowe TEXT, nie ograniczane ilością znaków. SmallIntegerField() – Standardowe pole liczbowe, przechowujące wartości z zakresu od -32768 do...

0

(Py) Podstawy Django

Podstawy Django Xxx Xxx % django-admin startproject Nazwa-projektu lokalizacja-projektu Inicjuje nowy projekt Django, tworząc wszystkie pliki niezbędne do działania witryny. Aby projekt został utworzony w obecnym katalogu jako lokalizację należy podać kropkę “.”. % python manage.py makemigrations Przygotowuje pliki do...