(Py) Biblioteka Pandas`

Biblioteka Pandas Praca z plikami CSV Własności (Properties) data.shape – Zwraca ilość wierszy, kolumn załadowanych ze wskazanego pliku CSV. data[[„kolumna-1„, „kolumna-n„]] – Zwraca uporządkowaną zawartość pliku CSV (Ograniczoną do wskazanych kolumn). Metody (Methods) data.head(liczba) – Zwraca uporządkowaną zawartość pliku CSV....