Category: Python

0

(DJ) Django filtrowanie modeli

Django filtrowanie modeli Filtrowanie modeli Filter Model.model.objects.filter(pole=wartość) – Zwraca wszystkie obiekty danego modelu, spełniające podany warunek. pole__contains – Wyszukuje obiekty zawierające podaną wartość w określonym polu (Case sensitive). pole__icontains – Wyszukuje obiekty zawierające podaną wartość w określonym polu (Case insensitive)....

0

(Py) Django Celery

Django Celery Celery Uruchomianie zadań % celery -A nazwa-aplikacji-django worker -l INFO Uruchamia celery umożliwiając pracę worker’ów. % sudo celery multi start w1 -A nazwa-aplikacji-django -l INFO Uruchamia celery w tle, umożliwiając pracę worker’ów. % sudo celery  multi restart w1...

0

(DJ) Django modele

Django modele Tworzenie modelu Typ pola modelu CharField(max_length=Int<Ilość znaków>) – Standardowe pole tekstowe VARCHAR, z ograniczoną ilością znaków. TextField() – Standardowe pole tekstowe TEXT, nie ograniczane ilością znaków. SmallIntegerField() – Standardowe pole liczbowe, przechowujące wartości z zakresu od -32768 do...

0

(Py) Podstawy Django

Podstawy Django Xxx Xxx % django-admin startproject Nazwa-projektu lokalizacja-projektu Inicjuje nowy projekt Django, tworząc wszystkie pliki niezbędne do działania witryny. Aby projekt został utworzony w obecnym katalogu jako lokalizację należy podać kropkę “.”. % python manage.py makemigrations Przygotowuje pliki do...

0

(Py) SQL (Database)

SQL (Database) Bazy danych Tworzenie / edycja bazy danych CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nazwa-bazydanych – Tworzy wskazaną bazę danych. DROP DATABASE IF EXISTS nazwa-bazydanych – Usuwa wskazaną bazę danych. Werfikacja bazy danych Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami...

0

(Py) Tworzenie programu Python (Venv)

Tworzenie programu Python Przygotowanie środowiska Tworzenie środowiska wirtualnego (Virtualenv) ~ % pip3 install virtualenv Instaluje wirtualne środowisko Virtualenv. ~ % virtualenv venv Aktywuje nowe środowisko wirtualne w obecnym katalogu. ~ % source venv/bin/activate Przechodzi do środowiska wirtualnego. ~ % nano...

0

(Py) SQL (Table)

SQL (Wstęp) Tworzenie tabeli Prosta tabela CREATE TABLE nazwa-tabeli – Tworzy nową tabelę (Jeżeli wskazana tabela istnieje, zwraca błąd). Dodatkowe opcje CREATE TABLE IF NOT EXISTS nazwa-tabeli – Tworzy nową tabele, jeśli ta nie istnieje. ID TYP-DANYCH PRIMARY KEY –...

0

(Py) Metody magiczne

Metody magiczne Xxx Xxx __new__() – __init__() – __str__() – __repr__() – __unicode__() – __eq__() – __call__() – __del__() – __name__() – __setattr__() – __len__() – __add__() – __div__() – __int__() – __get__() – __set__() – Pozostałe tematy związane z...

0

(Py) Krotki, Zbiory

Krotki, Zbiory Python Krotki Deklaracja Krotki Krótki funkcje wbudowane Xxx Python zbiory Deklaracja zbioru Zbiory funkcje wbudowane set.difference(set) – Zwraca zbiór zawierający elementy drugiego zbioru nie występujące w pierwszym zbiorze. set.intersection(set) – Zwraca zbiór zawierający wartości, znajdujące się w obydwóch...

0

(Py) Biblioteka Requests*

Biblioteka Requests Xxx Exceptions requests.exceptions.ConnectionError – Błąd połączenia. UnicodeError – Zły adres URL. Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

0

(Py) List / Dictionary comprehension*

List / Dictionary comprehension List comprehension Wzór list comprehension [wyrażenie for wartość in zbiór] [wyrażenie for wartość in zbiór if warunek] [wyrażenie-1 if warunek else wyrażenie-2 for wartość in zbiór] Dictionary comprehension Wzór Dictionary comprehension {klucz : wyrażenie for wartość...

0

(Py) Flask formularze*

Flask formularze Tworzenie formularzy HTML Link do strony Strona opisująca tworzenie formularzy HTML, jest dostępna pod linkiem Formularz HTML. Formularze HTML do Flask-a Flask Obsługa formularzy Obsługa formularzy HTML request.form[str<wartość-pola-name>] – Zwraca wartość pobraną z określonego po nazwie pola input,...

0

(Py) Moduł Sorted*

Moduł Sorted Sorted Sortowanie podstawowe sorted(List / Dict) – Sortuje zawartość wskazanej listy / słownika (W przypadku słownika zwraca listę posortowanych kluczy). sorted(Str.split()) – Sortuje zawartość listy stworzonej na podstawie łańcucha znaków (Wielkość liter ma znaczenie). Key sorted(Str.split(), key=str.lower) –...

0

(Py) Moduł DateTime*

Moduł DateTime DateTime Wszystkie poniższe funkcje zwracają obiekty klasy „datatime” w reprezentacji tekstowej „Str”. Dostępne typy datatime datatime.date(Int<rok>, Int<miesiąc>, Int<dzień>) – Zwraca date w formacie ####-##-##. datatime.time(Int<godzina>, Int<minuta>*, Int<sekunda>*, Int<milisekunda>*) – Zwraca godzię w formacie ##:##:##. datatime.datetime(Int<rok>, Int<miesiąc>, Int<dzień>, Int<godzina>*,...