Category: JavaScript

0

(JS) Obiekty

JS Obiekty Obiekty Wstęp teoretyczny Obietky mogą posiadać właściwości, takie jak ciągi znaków, liczby, listy (array) czy funkcje. Deklaracja obiektu let / var / const = nazwa_obiektu {klucz: wartość, …} – Tworzy nowy obiekt, zawierający podane właściwości. nazwa_obiektu.klucz – Zwraca...

0

(JS) JS Array

JS Array Array Właściwości tablicy array.length – Zwraca ilość elementów znajdujących się w danej tablicy. Metody modyfikujące tablicę array.indexOf(Value) – Zwraca numer indexu pod jakim znajduje się wskazana wartość w określonej tablicy. W przypadku braku wskazanej wartości metoda zwróci -1....

0

(JS) JS Number

JS Number Xxx Wstęp (0.1 + 0.2).toFixed(2) === (0.3).toFixed(2); – Porównywanie liczb zmiennoprzecinkowych. Domyślnie dodanie dwóch liczb zmienkoprzecinkowych może zwrócić wartość niedokładną, np. 0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004, dlatego wynik należy przetworzyć za pomocą metody toFixed. Predyfiniowane metody Number parseInt(String,...

0

(JS) JS String

JS String Xxx Predyfiniowane metody String String / Bolean.toString() – Konwertuje podaną wartość na liczbę. Pozostałe tematy związane z JavaScript