Category: Docker

0

(Dc) Docker volumes

Docker volumes Docker volumes Montowanie zasobu $ docker run -v zasób-lokalny:zasób-wewnętrzny image – Montuje wskazany zasób lokalny Dockera jako zasób dostępny dla uruchamianej aplikacji pod wskazaną ściężką wewnętrzną (Np. docker run -e POSTGRES_PASSWORD=’!Password@5005′ -p 5555:5432 -v database:/var/lib/postgresql/data postgres ). Pozostałe tematy...

0

(Dc) Docker Postgres

Docker Postgres Docker Postgres Zmienne środowiskowe POSTGRES_PASSWORD=’password’ – Definiuje hasło dostępu do bazy danych. POSTGRES_USER=’username’ – Definiuje nazwę użytkownika bazy danych. PGDATA=’path/to/database’ – Określa lokalizację bazy danych (Domyśla lokalizacja to: /var/lib/postgresql/data). POSTGRES_DB=’name’ – Definiuje nazwę bazy danych. Przykładowy kod Docker...

0

(Dc) Docker system

Docker system Komendy system Docker system $ docker system df – Wyświetla ilość miejsca zajętego przez: obrazy, kontenery oraz inne dane. $ docker image ls – Wyświetla wszystkie lokalne obrazy wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Pozostałe tematy związane...

0

(Dc) Docker network

Docker network Tworzenie nowej sieci Wstęp Domyślnie Docker tworzy jedną sieć wewnętrzną 172.17.0.1. Do której dodaje wszystkie utworzone kontynery. orzenie nowej sieci $ docker network create –driver bridge –subnet adres-sieci/prefix – Tworzy nową sieć wewnętrzną. $ docker network ls –...

0

(Dc) Docker file

Docker file Docker file Docker build $ docker build . – Twory nowy Docker kontyner na podstawie pliku DockerFile, $ docker build -f /path/to/dockerfile – Twory nowy Docker kontyner na podstawie pliku DockerFile, wskazanego za pomocą określonej ścieżki sytemowej. $...

0

(Dc) Docker podstawowe komendy

Docker podstawowe komendy Podstawowe komendy Docker run $ docker run image – Tworzy nowy docker na podstawie określonego obrazu. $ docker run image:version – Tworzy nowy docker na podstawie obrazu w określonej wersji (Domyślne dokcker jest tworzony na podstawie najnowszej...