Category: CSS 3

0

(C) Dekoracja tekstu*

Dekoracja tekstu Dekoracja tekstu Dekoracja tekstu (Podstawy) text-indent: Rozmar; – Określa wcięcie pierwszego wiersza tekstu. text-size: Rozmar; – Określa rozmiar spacji. text-algin: Ułożenie; – Określa ułożenie tekstu względem elementu rodzica. left – Tekst wyświetlany od lewej strony. right – Tekst...

0

(C) Tło CSS*

Tło CSS Background background-color: Kolor; – Okresla kolor tła wskazanego obiektu HTML. background-image: Opcje; – Wstawia zdjęcie jako tło wskazanego obiektu HTML. url() – Wstawia zdjęcie jako tło wskazanego obiektu HTML. linear-gradient(Kolor-1, Kolor-2) – Wstawia liniowy gradient jako tło wskazanego...

0

(C) Listy, tabele CSS*

Listy, tabele CSS Listy list-style-type: Styl; – Określa styl wyświetlania listy HTML (Dostęmpne style: disc, circle, square, disclosure-open, disclosure-closed, none, decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, georgian, armenian, hebrew, lower-alpha, upper-alpha, lower-latin, upper-latin, lower-greek). list-style-position: outside / inside; – Określa lokaliazację oznaczenia...

0

(C) Marginesy CSS*

Marginesy CSS Margin / Padding Margin margin: T R B L / TB LR / Rozmiar; – Określa marginesy wskazanego obiektu (Góra, prawo, dół, lewo / Góra-dół, lewo-prawo / Wszystkie boki). margin-top: Rozmiar; – Określa górny margines wskazanego obiektu. margin-right:...

0

(C) Border radius / Box schadow CSS*

Border radius / Box schadow CSS Border Radius Zaokrąglenie rogów border-radius: X-y / Y-y; – Określa zaokrąglenie wszystkich rogów (X określa zaokrąglenie w osi x, Y określa zaokrąglenie w osi y). border-top-left-radius: X Y; – Określa zaokrąglenie lewego, górnego rogu...

0

(C) Układ Flex CSS*

Układ Flex CSS Układ Flex Układ Flex (Rodzic) display: flex; – Zmienia tryb wyświetlania zawartości wskazanego obiektu HTML, na tryb flex. Wartość flex przypisana do rodzica, wpływa na tryb wyświetlania dzieci obiektu HTML (Domyślnie dzieci obiektu flex, będą wyświetlane jeden...

0

(C) Układ Grid CSS*

Układ Grid CSS Układ Grid Układ Grid (Rodzic) display: grid; – Zmienia tryb wyświetlania zawartości wskazanego obiektu HTML, na tryb Grid.Wartość Grid przypisana do rodzica, wpływa na tryb wyświetlania dzieci obiektu HTML. grid-template-columns: Rozmiar-kolumny; – Określa szerokość kolumny, w przypadku...

0

(C) Przepełnienie CSS

Przepełnienie CSS Przepełnienie overflow: Opcja; – Określa zachowanie związane z treścią wystającą poza obszar swojego rodzica. hidden – Wystająca treść zostanie ukryta. auto – Treść zostanie wyświetlona z możliwością przewijania za pomocą suwaka (Tylko gdy jest to konieczne). scroll –...

0

(C) Rozmiary CSS*

Rozmiary CSS Rozmiary CSS Wysokość, szerokość width: Rozmiar; – Określa szerokość, określonego elementu HTML. min-width: Rozmiar; – Określa minimalną szerokość, określonego elementu HTML. max-width: Rozmiar; – Określa maksymalną szerokość, określonego elementu HTML. height: Rozmiar; – Określa wysokość, określonego elementu HTML....

0

(C) Jednostki CSS*

Jednostki CSS Rodzaje jednostek CSS Viewport Height / Viewport Width Jednostka określająca procent wykokości / szerokości płaszczyzny, na której jest wyświetlany dany obiekt HTML. Wspomnianą płaszczyzną najczęściej jest okno przeglądarki internetowej. Pixele Podstawowa stała jednostka określająca wielkość elementów. Jednostka EM...

0

(C) Kolumny CSS*

Kolumny CSS Kolumny columns: Rozmiar Liczba; – Dzieli określony element HTML na kolumny (Rozmiar określa sugerowaną szerokość kolumny natomiast Liczba okresla masymalną ilośc kolumn). column-width: Rozmiar; – Określa sugerowany rozmiar szerokości każdej kolumny. column-count: Liczba; – Okresla maksymalną ilość kolumn,...

0

(C) Obramowanie CSS*

Obramowanie CSS Obramowanie Główne właściwości obramowań border: Rozmiar Styl Kolor; – Określa grubość, styl oraz kolor obramowania. border-top: Rozmiar Styl Kolor; – Określa grubość, styl oraz kolor górnego obramowania. border-right: Rozmiar Styl Kolor; – Określa grubość, styl oraz kolor prawego...

0

(C) Selektory CSS*

Selektory CSS Selektory Selektory elementów Selektor uniwersalny (*) – Obejmuje wszystkie znaczniki HTML na stronie. Selektor typu elementu (Element) – Obejmuje jeden określony znacznik HTML (Np. <q>). Selektor identyfikatora (#<ID>) – Obejmuje znaczniki z określonym Identyfikatorem ID. Selektor klasy (.<CLASS>)...